spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

YAPI KREDI FIN.KIR.

2018-4
I. DÖNEN VARLIKLAR
10963
A. Hazır Değerler
0
1. Kasa
0
2. Bankalar
0
3. Diğer Hazır Değerler
0
B. Menkul Kıymetler
0
1. Hisse Senetleri
0
2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon.
0
3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono.
0
4. Diğer Menkul Kıymetler
0
5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-)
0
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
0
1. Alıcılar
0
2. Alacak Senetleri
0
3. Verilen Depozito ve Teminat.
0
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
0
1. Ortaklardan Alacaklar
0
2. İştiraklerden Alacaklar
12542759
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
12231686
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
14322409
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0
E. Stoklar
-2090723
1. İlk Madde ve Malzeme
37161
2. Yarı Mamüller
273912
3. Ara Mamüller
163891
4. Mamüller
0
5. Emtia
0
6. Diğer Stoklar
543985
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-380094
8. Verilen Sipariş Avansları
0
F. Diğer Dönen Varlıklar
0
II. DURAN VARLIKLAR
0
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
0
1. Alıcılar
0
2. Alacak Senetleri
0
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
262726
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
1103
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
877
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar
0
1. Ortaklardan Alacaklar
0
2. İştiraklerden Alacaklar
107035
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
1447
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
1447
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
66454
C. Finansal Duran Varlıklar
13269842
1. Bağlı Menkul Kıymetler
0
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-)
10046697
3. İştirakler
0
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
0
5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-)
0
6. Bağlı Ortaklıklar
0
7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-)
0
8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-)
0
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar
486142
D. Maddi Duran Varlıklar
486142
1. Arazi ve Arsalar
0
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
0
3. Binalar
0
4. Makine, Tesis ve Cihazlar
0
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
0
6. Döşeme ve Demirbaşlar
0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
10. Verilen Sipariş Avansları
0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri
0
2. Haklar
0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5654
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var.
49196
5. Verilen Avanslar
0
F. Diğer Duran Varlıklar
0
A K T İ F T O P L A M I
0
I. KISA VADELİ BORÇLAR
0
A. Finansal Borçlar
0
1. Banka Kredileri
2223169
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz.
0
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
389928
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
-34598
5. Diğer Finansal Borçlar
2
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
-346
1. Ortaklara Borçlar
1468977
2. İştiraklere Borçlar
78228
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0
4. Ödenecek Giderler
1390749
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes.
0
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak.
401004
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
144024
8. Borç Reeskontu (-)
25698
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
13269842
1. Vergi Karşılıkları
930297
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
0
A. Finansal Borçlar
0
1. Banka Kredileri
0
2. Çıkarılmış Tahviller
0
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
0
4. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
930297
5. Borç Reeskontu (-)
930236
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
61
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
-51492
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
-33206
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
-46
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
0
6. Borç Reeskontu (-)
-16565
D. Alınan Sipariş Avansları
-1675
E. Borç ve Gider Karşılıkları
216189
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
8415
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
0
A. Sermaye
0
B. Sermaye Taahhütleri (-)
0
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
1
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
64949
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
112496
2. Statü Yedekleri
30328
3. Özel Yedekler
0
4. Olağanüstü Yedek
0
5. Maliyet Artış Fonu
0
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
0
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
0
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
0
1. ........... Yılı Zararı
-134336
2. ........... Yılı Zararı
0
P A S İ F T O P L A M I
0
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
0
1. Satıştan İadeler (-)
0
2. Satış İskontoları (-)
0
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
-134332
D. Satışların Maliyeti (-)
0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
-4
E. Faaliyet Giderleri (-)
266251
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
0
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
0
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
314233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-57253
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
-115559
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
58306
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
25698
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
FAALİYET KARI (ZARARI)
0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
0
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25698
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
95.175
1,27
16:30
Yön
91.694
1,28
16:34
Yön
118.067
1,22
16:30
Yön
5,8973
-0,49
16:45
Yön
6,4878
-0,76
16:45
Yön
7,4518
-0,27
16:45
Yön
282,2
-0,82
16:45
Yön
451
-0,86
16:45
Yön
903
-0,86
16:45
Yön
1870
-0,85
16:49
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •