spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

YAPI VE KREDI BANK.

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
19082845
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
19512751
1.1 Kasa
0
1.2 Efektif Deposu
0
1.3 T.C. Merkez Bankası
0
1.4 Diğer
0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
1288547
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
1397143
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
29650
2.1.1 Devlet Tahvili
0
2.1.2 Hazine Bonosu
0
2.1.3 Diğer
0
2.2 Hisse Senetleri
0
2.2 Hisse Senetleri
45611
2.3 Diğer Menkul Değerler
0
2.3 Diğer Menkul Değerler
31
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
2684605
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
4329894
3.1 Bankalar
0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar
0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar
0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar
0
IV. PARA PİYASALARI
5666218
IV. PARA PİYASALARI
5666267
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
1064606
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
4601612
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
4601661
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
14524729
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
14615977
5.1 Hisse Senetleri
12494569
5.1 Hisse Senetleri
12523255
5.2 Diğer Menkul Değerler
2024165
5.2 Diğer Menkul Değerler
2054938
VI. KREDİLER
99975000
VI. KREDİLER
104353833
6.1 Kısa Vadeli
98899373
6.1 Kısa Vadeli
103266466
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
0
6.3 Takipteki Krediler
3697795
6.3 Takipteki Krediler
3743736
6.4 Özel Karşılıklar (-)
2622168
6.4 Özel Karşılıklar (-)
2656369
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
1982898
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
5360909
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
5817277
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
5360909
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
5521477
8.1.1 Devlet Tahvili
0
8.1.2 Hazine Bonosu
0
8.1.3 Diğer
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
295800
IX. İŞTİRAKLER (Net)
47907
IX. İŞTİRAKLER (Net)
448686
9.1 Mali İştirakler
0
9.1 Mali İştirakler
43404
9.2 Mali Olmayan İştirakler
4503
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
2300
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
2365767
10.1 Mali Ortaklıklar
0
10.1 Mali Ortaklıklar
2363467
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
2300
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
4361190
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
5130233
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
769043
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR
0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR
0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.
0
15.1 Kredilerin
0
15.2 Menkul Değerlerin
0
15.3 Diğer
0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
908622
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
981424
16.1 Defter Değeri
0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1377151
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1394117
17.1 Şerefiye
979493
17.2 Diğer
397658
17.2 Diğer
414624
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVIII. DİĞER AKTİFLER
2194722
XVIII. DİĞER AKTİFLER
2973787
AKTİF TOPLAMI
156356397
AKTİF TOPLAMI
168783840
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
87324248
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
90406110
1.1 Bankalararası Mevduat
10925666
1.1 Bankalararası Mevduat
11545186
1.2 Tasarruf Mevduatı
0
1.2 Tasarruf Mevduatı
75779062
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı
0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı
0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı
0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı
0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları
0
II. PARA PİYASALARI
6121529
II. PARA PİYASALARI
8533268
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
2409959
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
6121529
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
6123309
III. ALINAN KREDİLER
16895450
III. ALINAN KREDİLER
19689509
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri
0
3.2 Alınan Diğer Krediler
0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
7214786
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
9663122
4.1 Bonolar
3091637
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
2448336
4.3 Tahviller
4123149
V. FONLAR
0
VI. MUHTELİF BORÇLAR
6909800
VI. MUHTELİF BORÇLAR
7502979
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
2984447
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
3045939
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
308
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
328
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
20
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
0
11.1 Mevduatın
0
11.2 Alınan Kredilerin
0
11.3 Repo İşlemlerinin
0
11.4 Diğer
0
XII. KARŞILIKLAR
2929463
XII. KARŞILIKLAR
3025932
12.1 Genel Karşılıklar
1510462
12.1 Genel Karşılıklar
1553745
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
221121
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
244070
12.3 Vergi Karşılığı
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
12.5 Diğer Karşılıklar
1197880
12.5 Diğer Karşılıklar
1228117
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
6657853
XIV. AZINLIK HAKLARI
0
XV. ÖZKAYNAKLAR
17468704
XV. ÖZKAYNAKLAR
18391229
15.1 Ödenmiş Sermaye
4347051
15.2 Sermaye Yedekleri
1290520
15.2 Sermaye Yedekleri
2163176
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
543881
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
-150050
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
455026
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu
0
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
1172564
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla
0
15.3 Kâr Yedekleri
10471497
15.3 Kâr Yedekleri
10938317
15.3.1 Yasal Yedekler
641000
15.3.2 Statü Yedekleri
0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
9815284
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
15213
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
482033
15.4 Kâr veya Zarar
486980
15.4 Kâr veya Zarar
1812799
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
0
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
1383961
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
486980
PASİF TOPLAMI
0
PASİF TOPLAMI
156356397
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
428838
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
2667987
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
2117765
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
2542
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
168783840
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
2880721
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
2191774
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
21794
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan
0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
12
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
39266
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
79511
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
448755
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
820
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
327347
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
79626
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
120588
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
162
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
453920
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
820
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
1410339
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
328397
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
1066114
2.1.1 Bankalar Mevduatına
0
2.1.1 Bankalar Mevduatına
124703
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
37966
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
1529230
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
1088520
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına
0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
72849
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
175115
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na
0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
134881
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
197612
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
93063
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
3198
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
1257648
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
480483
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
104383
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
601145
4.1.1 Nakdi Kredilerden
0
4.1.1 Nakdi Kredilerden
3834
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
79146
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
1351491
4.1.3 Diğer
510348
4.1.3 Diğer
521999
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
120662
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
637065
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
41
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
80425
4.2.3 Diğer
120621
4.2.3 Diğer
556640
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
126717
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
174123
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
2579
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
-213040
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
124138
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
2479
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
14518
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
-128819
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
0
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
-135083
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
184762
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
14533
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
1883976
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
-49988
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
434132
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
875340
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
201023
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
574504
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
1930258
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
462929
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
574504
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
934688
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
87524
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
532641
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI)
0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR)
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
540383
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
111483
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-)
0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
486980
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
95.953
-0,94
18:10
Yön
92.863
-1,01
18:10
Yön
119.889
-1,02
18:10
Yön
5,8202
0,21
23:21
Yön
6,5538
0,22
23:20
Yön
7,5549
-0,04
23:21
Yön
238,6
0,17
23:21
Yön
382
0,17
23:21
Yön
764
0,17
23:21
Yön
1585
0,53
17:21
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •