spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

VAKIF FIN. KIR.

2014-1
I. DÖNEN VARLIKLAR
0,1
A. Hazır Değerler
0
1. Kasa
0
2. Bankalar
0
3. Diğer Hazır Değerler
0
B. Menkul Kıymetler
58442000
1. Hisse Senetleri
0
2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon.
4716000
3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono.
0
4. Diğer Menkul Kıymetler
0
5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-)
0
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
0
1. Alıcılar
0
2. Alacak Senetleri
0
3. Verilen Depozito ve Teminat.
0
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
0
1. Ortaklardan Alacaklar
0
2. İştiraklerden Alacaklar
979949000
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
976011000
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
1129183000
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
-153172000
E. Stoklar
0
1. İlk Madde ve Malzeme
3893000
2. Yarı Mamüller
45000
3. Ara Mamüller
68519000
4. Mamüller
0
5. Emtia
0
6. Diğer Stoklar
124036000
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-55517000
8. Verilen Sipariş Avansları
0
F. Diğer Dönen Varlıklar
0
II. DURAN VARLIKLAR
0
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
0
1. Alıcılar
0
2. Alacak Senetleri
0
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
3714000
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12000
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar
0
1. Ortaklardan Alacaklar
12000
2. İştiraklerden Alacaklar
33259000
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
5000
C. Finansal Duran Varlıklar
1165885000
1. Bağlı Menkul Kıymetler
24784000
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-)
981238000
3. İştirakler
0
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
0
5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-)
0
6. Bağlı Ortaklıklar
0
7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-)
0
8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-)
0
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar
0
D. Maddi Duran Varlıklar
0
1. Arazi ve Arsalar
0
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
0
3. Binalar
0
4. Makine, Tesis ve Cihazlar
7860000
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
0
6. Döşeme ve Demirbaşlar
0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
10. Verilen Sipariş Avansları
0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3107000
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri
3266000
2. Haklar
0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
2791000
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var.
475000
5. Verilen Avanslar
392000
F. Diğer Duran Varlıklar
0
A K T İ F T O P L A M I
0
I. KISA VADELİ BORÇLAR
0
A. Finansal Borçlar
0
1. Banka Kredileri
109286000
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz.
65000000
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
353000
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
0
5. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
353000
1. Ortaklara Borçlar
39555000
2. İştiraklere Borçlar
3831000
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0
4. Ödenecek Giderler
35724000
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes.
0
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak.
1424000
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
1181000
8. Borç Reeskontu (-)
243000
D. Alınan Sipariş Avansları
85000
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1165885000
1. Vergi Karşılıkları
19197000
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
0
A. Finansal Borçlar
0
1. Banka Kredileri
0
2. Çıkarılmış Tahviller
0
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
0
4. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
19197000
5. Borç Reeskontu (-)
18814000
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
383000
2. İştiraklere Borçlar
-3011000
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
-2019000
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
-2000
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
0
6. Borç Reeskontu (-)
-990000
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
9119000
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
260000
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
5000
A. Sermaye
0
B. Sermaye Taahhütleri (-)
0
C. Emisyon Primi
5000
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
13000
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
0
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
4525000
2. Statü Yedekleri
4316000
3. Özel Yedekler
-13056000
4. Olağanüstü Yedek
-12914000
5. Maliyet Artış Fonu
0
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
0
G. Dönem Zararı (-)
-53000
7. Geçmiş Yıl Karı
-89000
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
-8225000
1. ........... Yılı Zararı
-5139000
2. ........... Yılı Zararı
0
P A S İ F T O P L A M I
0
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
0
1. Satıştan İadeler (-)
0
2. Satış İskontoları (-)
0
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
-5049000
D. Satışların Maliyeti (-)
0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
-90000
E. Faaliyet Giderleri (-)
-1115000
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
0
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
0
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
-1115000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1380000
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
-34000
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
1414000
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
265000
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
FAALİYET KARI (ZARARI)
0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
0
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-22000
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
243000
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
97.324
0,00
18:10
Yön
93.645
0,00
18:10
Yön
120.450
0,00
18:10
Yön
5,8410
-0,26
09:42
Yön
6,5166
-0,22
09:42
Yön
7,5717
-0,23
09:42
Yön
278,9
-0,19
09:42
Yön
446
-0,19
09:42
Yön
893
-0,19
09:42
Yön
1855
0,81
17:23
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •