spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

VAKIFLAR BANKASI

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
19802296
1.1 Kasa
0
1.2 Efektif Deposu
0
1.3 T.C. Merkez Bankası
0
1.4 Diğer
0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
524518
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
0
2.1.1 Devlet Tahvili
0
2.1.2 Hazine Bonosu
0
2.1.3 Diğer
0
2.2 Hisse Senetleri
0
2.3 Diğer Menkul Değerler
0
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
2552107
3.1 Bankalar
0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar
0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar
0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar
0
IV. PARA PİYASALARI
0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
17150735
5.1 Hisse Senetleri
17139970
5.2 Diğer Menkul Değerler
0
VI. KREDİLER
89592957
6.1 Kısa Vadeli
89308235
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
0
6.3 Takipteki Krediler
3672566
6.4 Özel Karşılıklar (-)
3387844
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
5255846
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
5170207
8.1.1 Devlet Tahvili
0
8.1.2 Hazine Bonosu
0
8.1.3 Diğer
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
85639
IX. İŞTİRAKLER (Net)
250362
9.1 Mali İştirakler
238962
9.2 Mali Olmayan İştirakler
11400
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
1267456
10.1 Mali Ortaklıklar
1067598
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
199858
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR
0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR
0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.
0
15.1 Kredilerin
0
15.2 Menkul Değerlerin
0
15.3 Diğer
0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
670271
16.1 Defter Değeri
0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
112709
17.1 Şerefiye
0
17.2 Diğer
112709
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVIII. DİĞER AKTİFLER
1403104
AKTİF TOPLAMI
139152585
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
83118838
1.1 Bankalararası Mevduat
1811005
1.2 Tasarruf Mevduatı
0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı
0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı
0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı
0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı
0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları
0
II. PARA PİYASALARI
16897682
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
16897682
III. ALINAN KREDİLER
11137780
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri
0
3.2 Alınan Diğer Krediler
0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
6343961
4.1 Bonolar
2289949
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
4.3 Tahviller
4054012
V. FONLAR
22758
VI. MUHTELİF BORÇLAR
2940092
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
1462543
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
0
11.1 Mevduatın
0
11.2 Alınan Kredilerin
0
11.3 Repo İşlemlerinin
0
11.4 Diğer
0
XII. KARŞILIKLAR
1967566
12.1 Genel Karşılıklar
1211634
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
444679
12.3 Vergi Karşılığı
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
12.5 Diğer Karşılıklar
311253
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
2002353
XIV. AZINLIK HAKLARI
0
XV. ÖZKAYNAKLAR
12798907
15.1 Ödenmiş Sermaye
2500000
15.2 Sermaye Yedekleri
1431674
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
723918
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
592897
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu
45637
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
0
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla
0
15.3 Kâr Yedekleri
8493619
15.3.1 Yasal Yedekler
1012796
15.3.2 Statü Yedekleri
0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
7214708
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
266115
15.4 Kâr veya Zarar
373614
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
373614
PASİF TOPLAMI
139152585
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
2710023
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
2156561
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
2022
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan
0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
91
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
550391
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
412719
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
137672
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
958
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
1650875
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
1247559
2.1.1 Bankalar Mevduatına
0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına
0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
227581
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
38776
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na
0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
98177
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
38782
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
1059148
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
145105
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
241454
4.1.1 Nakdi Kredilerden
0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
39400
4.1.3 Diğer
202054
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
96349
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
57
4.2.3 Diğer
96292
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
64956
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
72326
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
4728
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
34901
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
224003
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
1565538
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
375944
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
733642
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
455952
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
455952
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
82338
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI)
0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR)
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
0
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-)
0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
373614
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
97.886
0,58
18:10
Yön
94.166
0,56
18:10
Yön
121.159
0,59
18:10
Yön
5,8012
-0,96
22:02
Yön
6,4542
-1,17
22:02
Yön
7,4713
-1,55
22:02
Yön
277,4
-0,74
22:02
Yön
444
-0,74
22:02
Yön
888
-0,74
22:02
Yön
1849
-0,29
17:22
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •