spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

TUPRAS

2014-1
8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-)
0
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar
0
D. Maddi Duran Varlıklar
9000931000
1. Arazi ve Arsalar
0
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
0
3. Binalar
0
4. Makine, Tesis ve Cihazlar
0
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
0
6. Döşeme ve Demirbaşlar
0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
10. Verilen Sipariş Avansları
0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37060000
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri
0
2. Haklar
0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
1615171000
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var.
0
5. Verilen Avanslar
0
F. Diğer Duran Varlıklar
918078000
A K T İ F T O P L A M I
22668981000
I. KISA VADELİ BORÇLAR
11116099000
A. Finansal Borçlar
1936737000
1. Banka Kredileri
0
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz.
0
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
0
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
0
5. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
6363603000
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
400606000
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
3715000
4. Ödenecek Giderler
0
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes.
11999000
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak.
0
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
2399439000
8. Borç Reeskontu (-)
0
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Vergi Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
6294630000
A. Finansal Borçlar
6130852000
1. Banka Kredileri
0
2. Çıkarılmış Tahviller
0
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
0
4. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
159087000
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
0
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
4691000
6. Borç Reeskontu (-)
0
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
5258252000
A. Sermaye
5211203000
B. Sermaye Taahhütleri (-)
250419000
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
172000
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
1344243000
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
0
2. Statü Yedekleri
0
3. Özel Yedekler
0
4. Olağanüstü Yedek
0
5. Maliyet Artış Fonu
44992000
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
11930000
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
163401000
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
2884837000
1. ........... Yılı Zararı
511209000
2. ........... Yılı Zararı
47049000
P A S İ F T O P L A M I
22668981000
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
9275731000
1. Satıştan İadeler (-)
-8867015000
2. Satış İskontoları (-)
408716000
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
408716000
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
408716000
E. Faaliyet Giderleri (-)
-38100000
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
-116248000
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
-3639000
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
-157987000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
250729000
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
0
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
232087000
FAALİYET KARI (ZARARI)
0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
-3715000
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
284974000
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
513346000
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
513346000
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.896
0,00
18:10
Yön
91.324
0,00
18:10
Yön
117.640
0,00
18:10
Yön
5,7607
-1,17
10:12
Yön
6,4095
-1,20
10:12
Yön
7,4151
-1,30
10:12
Yön
275,9
-1,32
10:12
Yön
441
-1,32
10:12
Yön
883
-1,32
10:12
Yön
1865
0,05
17:34
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •