spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

T.S.K.B.

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
370502
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
370546
1.1 Kasa
0
1.2 Efektif Deposu
0
1.3 T.C. Merkez Bankası
0
1.4 Diğer
0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
55128
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
79972
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
0
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
8815
2.1.1 Devlet Tahvili
0
2.1.2 Hazine Bonosu
0
2.1.3 Diğer
0
2.2 Hisse Senetleri
96
2.2 Hisse Senetleri
325
2.3 Diğer Menkul Değerler
0
2.3 Diğer Menkul Değerler
10747
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
18907
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
359784
3.1 Bankalar
0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar
0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar
0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar
0
IV. PARA PİYASALARI
0
IV. PARA PİYASALARI
166
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
166
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
2697331
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
2701214
5.1 Hisse Senetleri
2152327
5.2 Diğer Menkul Değerler
522444
VI. KREDİLER
9539879
VI. KREDİLER
9619326
6.1 Kısa Vadeli
9539879
6.1 Kısa Vadeli
9619326
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
0
6.3 Takipteki Krediler
18302
6.3 Takipteki Krediler
19477
6.4 Özel Karşılıklar (-)
18302
6.4 Özel Karşılıklar (-)
19477
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
0
8.1.1 Devlet Tahvili
0
8.1.2 Hazine Bonosu
0
8.1.3 Diğer
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
0
IX. İŞTİRAKLER (Net)
141119
IX. İŞTİRAKLER (Net)
235956
9.1 Mali İştirakler
0
9.1 Mali İştirakler
139764
9.2 Mali Olmayan İştirakler
1355
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
847
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
128503
10.1 Mali Ortaklıklar
0
10.1 Mali Ortaklıklar
127891
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
612
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
847
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
1425
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
1538
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
113
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR
0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR
0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.
0
15.1 Kredilerin
0
15.2 Menkul Değerlerin
0
15.3 Diğer
0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9095
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
25857
16.1 Defter Değeri
0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
673
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2258
17.1 Şerefiye
0
17.1 Şerefiye
1005
17.2 Diğer
673
17.2 Diğer
1253
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVIII. DİĞER AKTİFLER
72674
XVIII. DİĞER AKTİFLER
94573
AKTİF TOPLAMI
13128311
AKTİF TOPLAMI
13657227
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
0
1.1 Bankalararası Mevduat
0
1.2 Tasarruf Mevduatı
0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı
0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı
0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı
0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı
0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları
0
II. PARA PİYASALARI
1584772
II. PARA PİYASALARI
1835284
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
2500
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
253012
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
1582272
III. ALINAN KREDİLER
9151702
III. ALINAN KREDİLER
9266915
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri
0
3.2 Alınan Diğer Krediler
0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
4.1 Bonolar
0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
4.3 Tahviller
0
V. FONLAR
4722
VI. MUHTELİF BORÇLAR
130887
VI. MUHTELİF BORÇLAR
151103
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
0
11.1 Mevduatın
0
11.2 Alınan Kredilerin
0
11.3 Repo İşlemlerinin
0
11.4 Diğer
0
XII. KARŞILIKLAR
188715
XII. KARŞILIKLAR
193193
12.1 Genel Karşılıklar
102809
12.1 Genel Karşılıklar
109818
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
7367
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
9828
12.3 Vergi Karşılığı
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
12.5 Diğer Karşılıklar
76008
12.5 Diğer Karşılıklar
76078
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
109176
XIV. AZINLIK HAKLARI
0
XV. ÖZKAYNAKLAR
1877070
XV. ÖZKAYNAKLAR
2022725
15.1 Ödenmiş Sermaye
1300000
15.2 Sermaye Yedekleri
-23705
15.2 Sermaye Yedekleri
-3864
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
0
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
406
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
-33399
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
-13964
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu
9320
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
374
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla
0
15.3 Kâr Yedekleri
307082
15.3 Kâr Yedekleri
315906
15.3.1 Yasal Yedekler
173329
15.3.1 Yasal Yedekler
175765
15.3.2 Statü Yedekleri
75641
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
54612
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
61178
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
3322
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
3500
15.4 Kâr veya Zarar
293693
15.4 Kâr veya Zarar
340047
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
200000
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
241014
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
93693
PASİF TOPLAMI
0
PASİF TOPLAMI
13128311
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
99033
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
192495
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
118803
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
70636
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
13657227
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
195865
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
118421
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
31
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan
0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
417
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
3236
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
73192
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
103
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
73089
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
418
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
12
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
73695
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
606
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
52143
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
0
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
73089
2.1.1 Bankalar Mevduatına
0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
55
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
60962
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına
0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
28368
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
23770
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na
0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
34715
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
26242
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
5
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
140352
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
2183
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
2429
4.1.1 Nakdi Kredilerden
0
4.1.1 Nakdi Kredilerden
5
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
2184
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
134903
4.1.3 Diğer
245
4.1.3 Diğer
6390
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
246
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
7577
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
1
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
2184
4.2.3 Diğer
245
4.2.3 Diğer
5393
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
1187
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
9086
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
230
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
-884
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
957
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
42
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
9572
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
-6060
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
0
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5023
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
30549
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
215
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
181286
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
2971
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
40438
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23460
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
33811
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
117388
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
189699
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
41523
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
31961
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
117388
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
23695
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
116215
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI)
0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR)
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
122585
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
23766
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-)
0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
93693
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
106.846
1,39
18:10
Yön
102.658
1,37
18:10
Yön
131.848
1,40
18:10
Yön
5,7344
-0,13
22:44
Yön
6,3522
0,05
22:45
Yön
7,4282
0,26
22:46
Yön
271,3
0,13
22:46
Yön
434
0,13
22:46
Yön
868
0,13
22:46
Yön
1799
-0,15
17:27
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •