spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

TEKSTILBANK

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
396525
1.1 Kasa
0
1.2 Efektif Deposu
0
1.3 T.C. Merkez Bankası
0
1.4 Diğer
0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
4804
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
398
2.1.1 Devlet Tahvili
0
2.1.2 Hazine Bonosu
0
2.1.3 Diğer
0
2.2 Hisse Senetleri
0
2.3 Diğer Menkul Değerler
1047
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
79679
3.1 Bankalar
0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar
0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar
0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar
0
IV. PARA PİYASALARI
4000
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
4000
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
414554
5.1 Hisse Senetleri
406948
5.2 Diğer Menkul Değerler
7446
VI. KREDİLER
2679921
6.1 Kısa Vadeli
2633568
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
0
6.3 Takipteki Krediler
130545
6.4 Özel Karşılıklar (-)
84192
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
0
8.1.1 Devlet Tahvili
0
8.1.2 Hazine Bonosu
0
8.1.3 Diğer
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
0
IX. İŞTİRAKLER (Net)
0
9.1 Mali İştirakler
0
9.2 Mali Olmayan İştirakler
0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
10.1 Mali Ortaklıklar
0
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
0
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR
0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR
0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.
0
15.1 Kredilerin
0
15.2 Menkul Değerlerin
0
15.3 Diğer
0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
24704
16.1 Defter Değeri
0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2203
17.1 Şerefiye
0
17.2 Diğer
2203
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVIII. DİĞER AKTİFLER
93239
AKTİF TOPLAMI
3704433
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
2299877
1.1 Bankalararası Mevduat
64392
1.2 Tasarruf Mevduatı
0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı
0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı
0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı
0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı
0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları
0
II. PARA PİYASALARI
268403
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
268403
III. ALINAN KREDİLER
372583
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri
0
3.2 Alınan Diğer Krediler
0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
4.1 Bonolar
0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
4.3 Tahviller
0
V. FONLAR
0
VI. MUHTELİF BORÇLAR
12475
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
80739
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
0
11.1 Mevduatın
0
11.2 Alınan Kredilerin
0
11.3 Repo İşlemlerinin
0
11.4 Diğer
0
XII. KARŞILIKLAR
39969
12.1 Genel Karşılıklar
21045
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
9412
12.3 Vergi Karşılığı
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
12.5 Diğer Karşılıklar
9512
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
XIV. AZINLIK HAKLARI
0
XV. ÖZKAYNAKLAR
612454
15.1 Ödenmiş Sermaye
420000
15.2 Sermaye Yedekleri
2699
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
-814
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
-1363
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu
4876
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
0
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla
0
15.3 Kâr Yedekleri
180055
15.3.1 Yasal Yedekler
10792
15.3.2 Statü Yedekleri
0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
111897
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
57366
15.4 Kâr veya Zarar
9700
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
0
PASİF TOPLAMI
0
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
9700
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
3704433
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
90597
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
74841
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan
0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
773
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
35
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
11879
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
10
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
11869
2.1.1 Bankalar Mevduatına
0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
3069
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
42692
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
34926
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına
0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na
0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
5220
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
2489
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
0
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
4.1.1 Nakdi Kredilerden
57
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
47905
4.1.3 Diğer
3889
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
5054
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
2524
4.2.3 Diğer
2530
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
1165
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
111
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
1054
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
0
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
-7802
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
1271
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
-12980
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
10055
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
54047
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
8675
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
33978
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
11394
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI)
0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR)
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
11394
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
1694
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-)
0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
0
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.315
0,19
13:14
Yön
90.752
0,19
13:18
Yön
116.795
0,15
13:14
Yön
5,8912
0,09
13:29
Yön
6,5565
0,60
13:34
Yön
7,5975
0,60
13:34
Yön
281,8
-0,06
13:34
Yön
451
-0,07
13:34
Yön
902
-0,07
13:34
Yön
1868
0,22
13:33
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •