spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

T.EKONOMI BANK.

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
7180128
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
7180131
1.1 Kasa
0
1.2 Efektif Deposu
0
1.3 T.C. Merkez Bankası
0
1.4 Diğer
0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
815124
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
840203
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
176806
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
178078
2.1.1 Devlet Tahvili
0
2.1.2 Hazine Bonosu
0
2.1.3 Diğer
0
2.2 Hisse Senetleri
0
2.3 Diğer Menkul Değerler
0
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
888428
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
1041740
3.1 Bankalar
0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar
0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar
0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar
0
IV. PARA PİYASALARI
90030
IV. PARA PİYASALARI
90203
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
90030
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
90203
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
4128396
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
4277030
5.1 Hisse Senetleri
19796
5.1 Hisse Senetleri
4107459
5.2 Diğer Menkul Değerler
1301
5.2 Diğer Menkul Değerler
22751
VI. KREDİLER
39999761
VI. KREDİLER
41436060
6.1 Kısa Vadeli
39649694
6.1 Kısa Vadeli
41084141
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
0
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
20653
6.3 Takipteki Krediler
953325
6.3 Takipteki Krediler
1026440
6.4 Özel Karşılıklar (-)
603258
6.4 Özel Karşılıklar (-)
674521
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
931716
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
300606
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
300606
8.1.1 Devlet Tahvili
0
8.1.2 Hazine Bonosu
0
8.1.3 Diğer
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
0
IX. İŞTİRAKLER (Net)
0
9.1 Mali İştirakler
0
9.2 Mali Olmayan İştirakler
0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
177240
10.1 Mali Ortaklıklar
0
10.1 Mali Ortaklıklar
177240
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
0
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR
0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR
0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.
0
15.1 Kredilerin
0
15.2 Menkul Değerlerin
0
15.3 Diğer
0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
304764
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
315843
16.1 Defter Değeri
0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
473153
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
476062
17.1 Şerefiye
421124
17.2 Diğer
52029
17.2 Diğer
54938
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVIII. DİĞER AKTİFLER
1161988
XVIII. DİĞER AKTİFLER
1189669
AKTİF TOPLAMI
55829467
AKTİF TOPLAMI
58397057
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
34245566
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
35413939
1.1 Bankalararası Mevduat
1059097
1.1 Bankalararası Mevduat
1126238
1.2 Tasarruf Mevduatı
0
1.2 Tasarruf Mevduatı
33186469
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı
0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı
0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı
0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı
0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları
0
II. PARA PİYASALARI
1824802
II. PARA PİYASALARI
1834605
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
9803
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
1824802
III. ALINAN KREDİLER
7745339
III. ALINAN KREDİLER
8795790
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri
0
3.2 Alınan Diğer Krediler
0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
663622
4.1 Bonolar
466792
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
4.3 Tahviller
196830
V. FONLAR
0
VI. MUHTELİF BORÇLAR
986800
VI. MUHTELİF BORÇLAR
1002168
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
1286241
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
3740
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
100245
11.1 Mevduatın
0
11.2 Alınan Kredilerin
0
11.3 Repo İşlemlerinin
0
11.4 Diğer
0
XII. KARŞILIKLAR
870665
XII. KARŞILIKLAR
901741
12.1 Genel Karşılıklar
549736
12.1 Genel Karşılıklar
565896
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
199063
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
213035
12.3 Vergi Karşılığı
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
12.5 Diğer Karşılıklar
121866
12.5 Diğer Karşılıklar
122810
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
1796988
XIV. AZINLIK HAKLARI
0
XV. ÖZKAYNAKLAR
5445911
XV. ÖZKAYNAKLAR
5723040
15.1 Ödenmiş Sermaye
2204390
15.2 Sermaye Yedekleri
723292
15.2 Sermaye Yedekleri
731093
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
2565
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
-112460
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
-105155
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu
101391
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
678523
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
679019
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla
0
15.3 Kâr Yedekleri
2350563
15.3 Kâr Yedekleri
2636893
15.3.1 Yasal Yedekler
172700
15.3.1 Yasal Yedekler
196866
15.3.2 Statü Yedekleri
0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
1949898
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
2122773
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
227965
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
317254
15.4 Kâr veya Zarar
151718
15.4 Kâr veya Zarar
159865
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
9497
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
150368
PASİF TOPLAMI
0
PASİF TOPLAMI
55829467
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
142221
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
1195701
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
1062603
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
6747
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
58397057
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
1239065
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
1082910
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
4800
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan
0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
701
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
5284
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
120997
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
16902
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
96374
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
763
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
7721
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
6600
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
121979
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
16912
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
649461
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
97346
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
538809
2.1.1 Bankalar Mevduatına
0
2.1.1 Bankalar Mevduatına
7721
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
28129
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
667426
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
545745
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına
0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
38350
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
51030
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na
0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
38775
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
61634
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
12329
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
8943
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
546240
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
190371
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
12329
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
281405
4.1.1 Nakdi Kredilerden
0
4.1.1 Nakdi Kredilerden
8943
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
27154
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
571639
4.1.3 Diğer
201005
4.1.3 Diğer
254251
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
91034
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
296894
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
413
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
29493
4.2.3 Diğer
90621
4.2.3 Diğer
267401
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
17938
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
95889
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
489
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
-25167
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
95400
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
-2408
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
230883
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
-26838
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
24956
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
-2501
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
754338
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
88324
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
231356
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
473566
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
22735
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
192448
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
768541
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
88307
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
192448
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
492853
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
42080
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
187381
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI)
0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR)
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
187381
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
44912
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-)
0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
150368
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
97.886
0,58
18:10
Yön
94.166
0,56
18:10
Yön
121.159
0,59
18:10
Yön
5,7998
-0,98
22:35
Yön
6,4588
-1,10
22:35
Yön
7,4799
-1,43
22:35
Yön
277,3
-0,79
22:35
Yön
444
-0,79
22:35
Yön
888
-0,79
22:35
Yön
1849
-0,29
17:22
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •