spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

SOKTAS

2014-1
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0
C. Finansal Duran Varlıklar
8299
1. Bağlı Menkul Kıymetler
0
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-)
48929104
3. İştirakler
0
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
0
5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-)
0
6. Bağlı Ortaklıklar
0
7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-)
0
8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-)
0
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar
0
D. Maddi Duran Varlıklar
273544798
1. Arazi ve Arsalar
0
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
0
3. Binalar
0
4. Makine, Tesis ve Cihazlar
0
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
0
6. Döşeme ve Demirbaşlar
0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
10. Verilen Sipariş Avansları
0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5650572
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri
0
2. Haklar
0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12841295
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var.
0
5. Verilen Avanslar
0
F. Diğer Duran Varlıklar
5377690
A K T İ F T O P L A M I
480278663
I. KISA VADELİ BORÇLAR
218700859
A. Finansal Borçlar
151978654
1. Banka Kredileri
0
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz.
0
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
0
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
7927723
5. Diğer Finansal Borçlar
558955
B. Ticari Borçlar
45538070
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
3121402
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
114583
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
1337328
4. Ödenecek Giderler
0
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes.
160933
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak.
0
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
6832437
8. Borç Reeskontu (-)
218700859
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Vergi Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
144607964
A. Finansal Borçlar
116320784
1. Banka Kredileri
0
2. Çıkarılmış Tahviller
0
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
594443
4. Diğer Finansal Borçlar
2099113
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
283227
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
990723
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
9401606
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
5038373
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
3382830
6. Borç Reeskontu (-)
0
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
116969840
A. Sermaye
116969840
B. Sermaye Taahhütleri (-)
31620000
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
183847
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
18395552
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
0
2. Statü Yedekleri
0
3. Özel Yedekler
0
4. Olağanüstü Yedek
0
5. Maliyet Artış Fonu
72405725
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
5644342
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
9672341
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
-21147641
1. ........... Yılı Zararı
-2569131
2. ........... Yılı Zararı
0
P A S İ F T O P L A M I
480278663
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
66473542
1. Satıştan İadeler (-)
-49253262
2. Satış İskontoları (-)
0
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
19559151
E. Faaliyet Giderleri (-)
-7166639
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
-5550862
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
-243253
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
-12960754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6598397
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
0
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
97.886
0,58
18:10
Yön
94.166
0,56
18:10
Yön
121.159
0,59
18:10
Yön
5,8019
-0,95
22:40
Yön
6,4605
-1,08
22:40
Yön
7,4766
-1,48
22:40
Yön
277,5
-0,73
22:40
Yön
444
-0,73
22:40
Yön
888
-0,73
22:40
Yön
1849
-0,29
17:22
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •