spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

SEKERBANK

2018-2
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
3502881
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
3572518
1.1 Kasa
0
1.2 Efektif Deposu
0
1.3 T.C. Merkez Bankası
0
1.4 Diğer
0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
0
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
10342
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
28887
2.1.1 Devlet Tahvili
0
2.1.2 Hazine Bonosu
0
2.1.3 Diğer
0
2.2 Hisse Senetleri
0
2.3 Diğer Menkul Değerler
0
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
0
3.1 Bankalar
188727
3.1 Bankalar
523773
3.1.1 Yurtiçi Bankalar
0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar
0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar
0
IV. PARA PİYASALARI
0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
1286961
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
1289858
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
0
5.1 Hisse Senetleri
0
5.2 Diğer Menkul Değerler
0
VI. KREDİLER
21895803
VI. KREDİLER
23278282
6.1 Kısa Vadeli
22154038
6.1 Kısa Vadeli
22678055
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
0
6.3 Takipteki Krediler
0
6.4 Özel Karşılıklar (-)
0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
0
8.1.1 Devlet Tahvili
0
8.1.2 Hazine Bonosu
0
8.1.3 Diğer
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
0
IX. İŞTİRAKLER (Net)
414
IX. İŞTİRAKLER (Net)
4236
9.1 Mali İştirakler
0
9.2 Mali Olmayan İştirakler
0
9.2 Mali Olmayan İştirakler
414
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
607741
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
776007
10.1 Mali Ortaklıklar
0
10.1 Mali Ortaklıklar
172541
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
603466
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
607741
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR
0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR
0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.
0
15.1 Kredilerin
0
15.2 Menkul Değerlerin
0
15.3 Diğer
0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
303403
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
399025
16.1 Defter Değeri
0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
84034
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
85409
17.1 Şerefiye
0
17.2 Diğer
84034
17.2 Diğer
85409
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVIII. DİĞER AKTİFLER
625302
XVIII. DİĞER AKTİFLER
634499
AKTİF TOPLAMI
32581294
AKTİF TOPLAMI
34420138
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
21376081
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
21525226
1.1 Bankalararası Mevduat
0
1.2 Tasarruf Mevduatı
0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı
0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı
0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı
0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı
0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları
0
II. PARA PİYASALARI
2582189
II. PARA PİYASALARI
2673467
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
0
III. ALINAN KREDİLER
3129020
III. ALINAN KREDİLER
4289812
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri
0
3.2 Alınan Diğer Krediler
0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
976003
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1344768
4.1 Bonolar
274341
4.1 Bonolar
626055
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
701662
4.3 Tahviller
0
4.3 Tahviller
17051
V. FONLAR
0
VI. MUHTELİF BORÇLAR
0
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
0
11.1 Mevduatın
0
11.2 Alınan Kredilerin
0
11.3 Repo İşlemlerinin
0
11.4 Diğer
0
XII. KARŞILIKLAR
432891
XII. KARŞILIKLAR
452471
12.1 Genel Karşılıklar
0
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
88671
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
94762
12.3 Vergi Karşılığı
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
12.5 Diğer Karşılıklar
34422
12.5 Diğer Karşılıklar
357709
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
841598
XIV. AZINLIK HAKLARI
0
XV. ÖZKAYNAKLAR
2355966
XV. ÖZKAYNAKLAR
2404786
15.1 Ödenmiş Sermaye
1158000
15.2 Sermaye Yedekleri
-174718
15.2 Sermaye Yedekleri
-163781
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
1278
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
1834
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
0
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu
0
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
-175996
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
-165615
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla
0
15.3 Kâr Yedekleri
1736546
15.3 Kâr Yedekleri
1762435
15.3.1 Yasal Yedekler
285989
15.3.1 Yasal Yedekler
300508
15.3.2 Statü Yedekleri
0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
1364154
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
1375598
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
86329
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
86403
15.4 Kâr veya Zarar
-405778
15.4 Kâr veya Zarar
-44799
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
-517356
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
-477131
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
71353
PASİF TOPLAMI
0
PASİF TOPLAMI
32581294
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
69366
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
1788497
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
1544758
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
36376
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
34420138
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
1883719
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
1599138
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
18741
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
5405
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan
0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
1895
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
4342
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
11696
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
17552
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
43502
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
653
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
177154
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
-1052193
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
0
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
-792068
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
0
2.1.1 Bankalar Mevduatına
0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
8995
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
-1129315
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
-796356
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına
0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
-74002
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
-49538
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na
0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
-77115
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
-87953
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
-115098
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
-21487
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
736304
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
171405
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
-14111
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
211219
4.1.1 Nakdi Kredilerden
-26781
4.1.1 Nakdi Kredilerden
0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
37265
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
754404
4.1.3 Diğer
17748
4.1.3 Diğer
173954
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
-39814
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
223624
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
37286
4.2.3 Diğer
-39814
4.2.3 Diğer
186338
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
-46144
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
2716
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
-524
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
-114304
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
-4562
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
123
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
219
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
-492274
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
0
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
-81735
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
37382
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
0
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
3218
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
-534311
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-287796
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
41379
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
81363
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
-305345
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
81363
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
-1001
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
79932
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI)
0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR)
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
79932
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
-9223
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
0
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-)
0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
71353
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.896
0,00
18:10
Yön
91.324
0,00
18:10
Yön
117.640
0,00
18:10
Yön
5,7705
-0,98
09:17
Yön
6,4213
-1,02
09:17
Yön
7,4209
-1,21
09:16
Yön
276,5
-1,09
09:17
Yön
443
-1,09
09:17
Yön
885
-1,09
09:17
Yön
1865
0,05
17:34
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •