spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

SEKER FIN. KIR.

2018-2
I. DÖNEN VARLIKLAR
0,1
A. Hazır Değerler
958000
1. Kasa
0
2. Bankalar
0
3. Diğer Hazır Değerler
958000
B. Menkul Kıymetler
1471000
1. Hisse Senetleri
0
2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon.
0
3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono.
0
4. Diğer Menkul Kıymetler
0
5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-)
0
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
0
1. Alıcılar
0
2. Alacak Senetleri
0
3. Verilen Depozito ve Teminat.
0
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
0
1. Ortaklardan Alacaklar
0
2. İştiraklerden Alacaklar
469793000
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
457866000
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
551465000
5. Alacak Reeskontu (-)
6296000
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0
E. Stoklar
-99895000
1. İlk Madde ve Malzeme
7915000
2. Yarı Mamüller
4012000
3. Ara Mamüller
18105000
4. Mamüller
0
5. Emtia
0
6. Diğer Stoklar
57038000
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-38933000
8. Verilen Sipariş Avansları
0
F. Diğer Dönen Varlıklar
0
II. DURAN VARLIKLAR
0
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
0
1. Alıcılar
0
2. Alacak Senetleri
0
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
245000
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
94208000
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
52000
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar
0
1. Ortaklardan Alacaklar
52000
2. İştiraklerden Alacaklar
156000
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
392000
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
392000
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
131000
C. Finansal Duran Varlıklar
624594000
1. Bağlı Menkul Kıymetler
3412000
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-)
258426000
3. İştirakler
0
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
23165000
5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-)
3263000
6. Bağlı Ortaklıklar
0
7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-)
0
8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-)
-9465000
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar
247927000
D. Maddi Duran Varlıklar
227213000
1. Arazi ve Arsalar
0
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
20714000
3. Binalar
4954000
4. Makine, Tesis ve Cihazlar
3981000
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
0
6. Döşeme ve Demirbaşlar
0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
10. Verilen Sipariş Avansları
0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
556000
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri
11165000
2. Haklar
0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
966000
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var.
10199000
5. Verilen Avanslar
2009000
F. Diğer Duran Varlıklar
0
A K T İ F T O P L A M I
0
I. KISA VADELİ BORÇLAR
0
A. Finansal Borçlar
0
1. Banka Kredileri
68999000
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz.
0
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
45000
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
14095000
5. Diğer Finansal Borçlar
1129000
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
12966000
1. Ortaklara Borçlar
13681000
2. İştiraklere Borçlar
7133000
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0
4. Ödenecek Giderler
6548000
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes.
0
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak.
-4069000
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
-8641000
8. Borç Reeskontu (-)
4572000
D. Alınan Sipariş Avansları
110000
E. Borç ve Gider Karşılıkları
624594000
1. Vergi Karşılıkları
32686000
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
0
A. Finansal Borçlar
0
1. Banka Kredileri
0
2. Çıkarılmış Tahviller
0
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
0
4. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
32686000
5. Borç Reeskontu (-)
24756000
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
793000
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
-16209000
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
-3847000
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
-55000
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
0
6. Borç Reeskontu (-)
-12307000
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
85036000
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
372000
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
0
A. Sermaye
0
B. Sermaye Taahhütleri (-)
0
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
1057000
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
1057000
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
72353000
2. Statü Yedekleri
11254000
3. Özel Yedekler
0
4. Olağanüstü Yedek
0
5. Maliyet Artış Fonu
0
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
0
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
0
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
-11651000
1. ........... Yılı Zararı
-54561000
2. ........... Yılı Zararı
0
P A S İ F T O P L A M I
0
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
0
1. Satıştan İadeler (-)
0
2. Satış İskontoları (-)
0
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
-4322000
D. Satışların Maliyeti (-)
-50096000
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
-143000
E. Faaliyet Giderleri (-)
5443000
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
0
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
0
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
5443000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-866000
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
-866000
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
4577000
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
FAALİYET KARI (ZARARI)
0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
0
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4577000
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
-5000
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4572000
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
93.615
-0,56
14:10
Yön
90.030
-0,61
14:13
Yön
115.897
-0,62
14:10
Yön
5,8853
-0,02
14:29
Yön
6,5534
0,55
14:29
Yön
7,5712
0,25
14:29
Yön
281,7
-0,08
14:29
Yön
451
-0,06
14:29
Yön
902
-0,06
14:29
Yön
1870
0,29
14:14
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •