spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON

2018-2
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
27637139
A. Sermaye
27754033
B. Sermaye Taahhütleri (-)
25750000
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
0
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
0
2. Statü Yedekleri
0
3. Özel Yedekler
0
4. Olağanüstü Yedek
0
5. Maliyet Artış Fonu
-1095621
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
967561
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
1119459
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
0
1. ........... Yılı Zararı
0
2. ........... Yılı Zararı
-116894
P A S İ F T O P L A M I
70235001
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
12791873
1. Satıştan İadeler (-)
-9869965
2. Satış İskontoları (-)
2921908
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
2921908
E. Faaliyet Giderleri (-)
-1314164
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
-3032228
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
-176421
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
-4522813
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1600905
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
0
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
-5744673
FAALİYET KARI (ZARARI)
-114347
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
-5859020
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-5859020
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
95.953
-0,94
18:10
Yön
92.863
-1,01
18:10
Yön
119.889
-1,02
18:10
Yön
5,8395
0,23
21:23
Yön
6,5493
-0,09
21:23
Yön
7,5516
-0,18
21:24
Yön
238,7
-0,05
21:23
Yön
382
-0,05
21:23
Yön
764
-0,05
21:23
Yön
1580
-0,30
16:55
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •