spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON

2018-2
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
27637139
A. Sermaye
27754033
B. Sermaye Taahhütleri (-)
25750000
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
0
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
0
2. Statü Yedekleri
0
3. Özel Yedekler
0
4. Olağanüstü Yedek
0
5. Maliyet Artış Fonu
-1095621
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
967561
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
1119459
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
0
1. ........... Yılı Zararı
0
2. ........... Yılı Zararı
-116894
P A S İ F T O P L A M I
70235001
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
12791873
1. Satıştan İadeler (-)
-9869965
2. Satış İskontoları (-)
2921908
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
2921908
E. Faaliyet Giderleri (-)
-1314164
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
-3032228
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
-176421
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
-4522813
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1600905
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
0
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
-5744673
FAALİYET KARI (ZARARI)
-114347
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
-5859020
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-5859020
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.245
0,11
13:29
Yön
90.678
0,10
13:33
Yön
116.721
0,09
13:29
Yön
5,8909
0,08
13:44
Yön
6,5512
0,52
13:44
Yön
7,5923
0,53
13:44
Yön
281,3
-0,22
13:48
Yön
450
-0,19
13:48
Yön
901
-0,19
13:48
Yön
1866
0,11
13:48
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •