spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

RAY SIGORTA

2014-1
NAKİT DEĞERLER
171388010
Kasa
48148
Bankalar
12
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI
139820989
Menkul Değerler Cüzdanı
0
Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-)
0
ALACAKLAR
17548660
Sigortalılar
0
Sigortalılar
5047835
Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-)
12500825
Reeskont Karşılığı (-)
0
Acenteler
0
Acenteler
0
Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-)
0
Acente Alacak Reeskontu (-)
0
Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen.
128830123
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı
129781556
Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
-960646
İkrazlar
0
Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H
0
Alacaklar Reeskont Karşılığı(-)
9213
Diğer Alacaklar
0
İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR
0
İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar
0
İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-)
42333132
İŞTİRAKLER
-42333132
İştirakler
47666
İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-)
0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0
SABİT DEĞERLER
0
Menkuller
0
Menkuller
47666
Menkuller Birikmiş Amortismanı (-)
0
Gayrimenkuller
0
Gayrimenkuller
0
Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-)
0
Devam Eden Yatırımlar
5222793
DİĞER AKTİFLER (Net)
33020192
A K T İ F T O P L A M I
2027341
BORÇLAR
358084785
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı
0
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları
0
Borç Reeskontu (-)
0
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
235125
Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen.
235125
Diğer Borçlar
0
KARŞILIKLAR
0
A-Teknik Karşılıklar
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
0
Muallak Hasar Karşılığı
0
Muallak Hasar Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
0
Deprem Hasar Karşılığı
32770848
Hayat Matematik Karşılığı
0
Hayat Matematik Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
32599305
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
0
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
3314657
Reasürörler Payı (-)
2028061
Hayat Kar Payı Karşılığı
2281345
Hayat Kar Payı Karşılığı
914348
Reasürörler Payı (-)
-8366868
Diğer Teknik Karşılıklar
0
B-Serbest Karşılıklar
1340273
Kıdem Tazminatı Karşılığı
5710110
Vergi Karşılıkları
0
Diğer Karşılıklar
0
DİĞER PASİFLER
0
ÖZKAYNAKLAR
0
Ödenmiş Sermaye
-4369837
Nominal Sermaye
0
Ödenmemiş Sermaye (-)
0
Kanuni Yedek Akçeler
2930347
Olağanüstü Hasar Karşılığı
37276593
İhtiyari Yedek Akçeler
395361378
Olağanüstü Yedek Akçeler
0
Yeniden Değerleme Fonu
0
Maliyet Artış Fonu
0
Özel Fonlar
0
Zarar (-)
0
Dönem Zararı (-)
0
Geçmiş Yıl Zararları (-)
0
KAR
0
Net Dönem Karı
0
P A S İ F T O P L A M I
69022948
TEKNİK GELİRLER
830480
Alınan Primler
67961810
Alınan Komisyonlar
230658
Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı
0
Devreden Teknik Karşılıklar (Net)
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Muallak Hasarlar Karşılığı
0
Hayat Matematik Karşılığı
0
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
0
Hayat Kar Payı Karşılığı
0
Diğer Teknik Karşılıklar
0
Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı
0
Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı
0
Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı
10204126
Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı
169912578
Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı
77645384
Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı
3611432
Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı
0
Diğer Gelirler
88655762
TEKNİK GİDERLER (-)
0
Reasürörlere Verilen Primler (-)
0
Ödenen Komisyonlar (-)
0
Ödenen Tazminatlar (-)
3090841
Ayrılan Teknik Karşılıklar (-)
2788733
Cari Rizikolar Karşılığı (-)
302108
Muallak Hasar Karşılığı (-)
0
Deprem Hasar Karşılığı (-)
0
Hayat Matematik Karşılığı (-)
0
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-)
0
Hayat Kar Payı Karşılığı (-)
0
Diğer Teknik Karşılıklar (-)
1897130
Diğer Giderler (-)
25173457
TEKNİK KAR/ZARAR
928059
GENEL GİDERLER (-)
280229139
Personel Giderleri (-)
0
Genel Yönetim Giderleri (-)
0
Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)
0
Amortisman Giderleri (-)
0
Karşılıklar (-)
12097962
Diğer Giderler (-)
7597214
MALİ GELİRLER
0
Faiz Gelirleri
0
Kar Payı Gelirleri
0
Satış Karları
0
Kira Gelirleri
0
Kambiyo Karları
4500748
Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri
0
Diğer Gelirler
1402074
MALİ GİDERLER (-)
0
Faiz Giderleri (-)
0
Satış Zararları (-)
13500036
Kambiyo Zararları (-)
163069856
Karşılıklar (-)
163069856
Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri
0
Diğer Giderler (-)
0
DÖNEM KAR/ZARARI
0
Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-)
2070152
NET DÖNEM KARI/ZARARI
2070152
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.896
0,00
18:10
Yön
91.324
0,00
18:10
Yön
117.640
0,00
18:10
Yön
5,7763
-0,90
09:44
Yön
6,4261
-0,95
09:44
Yön
7,4285
-1,11
09:44
Yön
276,7
-1,02
09:44
Yön
443
-1,02
09:44
Yön
886
-1,02
09:44
Yön
1865
0,05
17:34
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •