spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME

2014-1
I. DÖNEN VARLIKLAR
25444345
A. Hazır Değerler
1707005
1. Kasa
0
2. Bankalar
0
3. Diğer Hazır Değerler
0
B. Menkul Kıymetler
0
1. Hisse Senetleri
0
2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon.
0
3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono.
0
4. Olağanüstü Yedek
0
5. Maliyet Artış Fonu
58512477
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
0
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
9799068
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
-17880129
1. ........... Yılı Zararı
-809839
2. ........... Yılı Zararı
-291469
P A S İ F T O P L A M I
200549659
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
3913844
1. Satıştan İadeler (-)
-2221581
2. Satış İskontoları (-)
0
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
1692263
E. Faaliyet Giderleri (-)
-682567
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
-509678
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
-1274
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
-1193519
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
498744
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
0
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
-2956717
FAALİYET KARI (ZARARI)
2142588
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
2142588
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
-814129
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-814129
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
99.028
0,25
18:10
Yön
95.433
0,23
18:10
Yön
122.925
0,24
18:10
Yön
5,8952
0,19
01:48
Yön
6,5050
0,14
01:48
Yön
7,4502
0,08
01:48
Yön
281,2
-0,14
01:48
Yön
450
-0,14
01:48
Yön
900
-0,14
01:48
Yön
1866
-0,13
13:03
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •