spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

NUH CIMENTO

2014-1
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
23112399
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
14332229
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
6281723
6. Borç Reeskontu (-)
0
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
915945392
A. Sermaye
915794520
B. Sermaye Taahhütleri (-)
150213600
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
39338145
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
0
2. Statü Yedekleri
0
3. Özel Yedekler
0
4. Olağanüstü Yedek
0
5. Maliyet Artış Fonu
-576835
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
1361964
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
133467214
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
568684892
1. ........... Yılı Zararı
23305540
2. ........... Yılı Zararı
150872
P A S İ F T O P L A M I
1416801909
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
236564152
1. Satıştan İadeler (-)
-166300471
2. Satış İskontoları (-)
0
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
70263681
E. Faaliyet Giderleri (-)
-10038431
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
-15232242
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
-2027
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
-25272700
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44990981
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
0
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
30532261
FAALİYET KARI (ZARARI)
-7226721
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
-8593748
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
1367027
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
23305540
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23305540
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.896
0,81
18:10
Yön
91.324
0,82
18:10
Yön
117.640
0,87
18:10
Yön
5,8268
-1,01
23:39
Yön
6,4866
-0,45
23:39
Yön
7,5017
-0,63
23:39
Yön
279,5
-0,85
23:39
Yön
447
-0,85
23:39
Yön
895
-0,85
23:39
Yön
1865
0,05
17:34
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •