spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

KARDEMIR (A)

2014-1
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
117903948
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
0
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
62774
6. Borç Reeskontu (-)
0
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
1343857205
A. Sermaye
1343683629
B. Sermaye Taahhütleri (-)
1055000000
C. Emisyon Primi
-100717910
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
11803953
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
4613596
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
0
2. Statü Yedekleri
0
3. Özel Yedekler
0
4. Olağanüstü Yedek
0
5. Maliyet Artış Fonu
0
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
0
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
27520369
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
223236159
1. ........... Yılı Zararı
100791813
2. ........... Yılı Zararı
173576
P A S İ F T O P L A M I
2788260075
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
549577526
1. Satıştan İadeler (-)
-428062011
2. Satış İskontoları (-)
121515515
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
121515515
E. Faaliyet Giderleri (-)
-1990998
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
-8100615
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
0
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
-10091613
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111423902
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
0
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
120722263
FAALİYET KARI (ZARARI)
-19921779
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
-19574962
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
-346817
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
100800484
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
100800484
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
101.144
0,62
18:10
Yön
97.089
0,63
18:10
Yön
124.851
0,60
18:10
Yön
5,7501
-0,03
23:50
Yön
6,3645
-0,07
23:59
Yön
7,3887
-0,28
23:59
Yön
275,7
0,41
23:50
Yön
441
0,41
23:50
Yön
882
0,41
23:50
Yön
1827
0,02
17:19
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •