spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

T. KALKINMA BANK.

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
246
1.1 Kasa
0
1.2 Efektif Deposu
0
1.3 T.C. Merkez Bankası
0
1.4 Diğer
0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
1035
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
1035
2.1.1 Devlet Tahvili
0
2.1.2 Hazine Bonosu
0
2.1.3 Diğer
0
2.2 Hisse Senetleri
0
2.3 Diğer Menkul Değerler
0
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
149777
3.1 Bankalar
0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar
0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar
0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar
0
IV. PARA PİYASALARI
59019
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
59019
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
157505
5.1 Hisse Senetleri
133192
5.2 Diğer Menkul Değerler
16274
VI. KREDİLER
2952281
6.1 Kısa Vadeli
2884680
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
0
6.3 Takipteki Krediler
114211
6.4 Özel Karşılıklar (-)
46610
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
29666
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
29666
8.1.1 Devlet Tahvili
0
8.1.2 Hazine Bonosu
0
8.1.3 Diğer
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
0
IX. İŞTİRAKLER (Net)
18256
9.1 Mali İştirakler
10258
9.2 Mali Olmayan İştirakler
7998
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
10.1 Mali Ortaklıklar
0
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
0
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
50
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR
0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR
0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.
0
15.1 Kredilerin
0
15.2 Menkul Değerlerin
0
15.3 Diğer
0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
59306
16.1 Defter Değeri
0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1425
17.1 Şerefiye
0
17.2 Diğer
1425
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVIII. DİĞER AKTİFLER
15429
AKTİF TOPLAMI
3452007
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
0
1.1 Bankalararası Mevduat
0
1.2 Tasarruf Mevduatı
0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı
0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı
0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı
0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı
0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları
0
II. PARA PİYASALARI
109
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
109
III. ALINAN KREDİLER
2743360
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri
0
3.2 Alınan Diğer Krediler
0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
4.1 Bonolar
0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
4.3 Tahviller
0
V. FONLAR
20824
VI. MUHTELİF BORÇLAR
6086
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
5900
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
0
11.1 Mevduatın
0
11.2 Alınan Kredilerin
0
11.3 Repo İşlemlerinin
0
11.4 Diğer
0
XII. KARŞILIKLAR
57447
12.1 Genel Karşılıklar
30072
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
27375
12.3 Vergi Karşılığı
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
12.5 Diğer Karşılıklar
0
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
XIV. AZINLIK HAKLARI
0
XV. ÖZKAYNAKLAR
615071
15.1 Ödenmiş Sermaye
160000
15.2 Sermaye Yedekleri
209880
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
1491
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
1971
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu
0
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
206418
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla
0
15.3 Kâr Yedekleri
197299
15.3.1 Yasal Yedekler
32075
15.3.2 Statü Yedekleri
0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
163588
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
1636
15.4 Kâr veya Zarar
47892
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
36621
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
11271
PASİF TOPLAMI
3452007
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
38070
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
30264
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
1471
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan
0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
1547
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
4729
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
25
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
4097
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
607
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
59
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
9095
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
0
2.1.1 Bankalar Mevduatına
0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına
0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
199
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
8732
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na
0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
164
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
28975
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
2358
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
2476
4.1.1 Nakdi Kredilerden
0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
41
4.1.3 Diğer
2435
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
118
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.3 Diğer
118
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
0
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
-187
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
-3
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
-184
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
7188
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
38334
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
6173
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
18250
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
13911
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
13911
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
2640
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI)
0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR)
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
0
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-)
0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
11271
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
97.886
0,00
18:10
Yön
94.166
0,00
18:10
Yön
121.159
0,00
18:10
Yön
5,8060
-0,02
06:37
Yön
6,4569
-0,09
06:37
Yön
7,4599
-0,13
06:38
Yön
278,0
0,08
06:38
Yön
445
0,08
06:38
Yön
890
0,08
06:38
Yön
1849
-0,29
17:22
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •