spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

HALK SIGORTA

2018-4
NAKİT DEĞERLER
1584137868
Kasa
0
Bankalar
0
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI
1362796119
Menkul Değerler Cüzdanı
0
Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-)
0
ALACAKLAR
256492746
Sigortalılar
4334
Sigortalılar
249883910
Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-)
6604502
Reeskont Karşılığı (-)
0
Acenteler
0
Acenteler
0
Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-)
0
Acente Alacak Reeskontu (-)
0
Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen.
338810641
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı
345689077
Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
-8592101
İkrazlar
0
Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H
0
Alacaklar Reeskont Karşılığı(-)
0
Diğer Alacaklar
0
İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR
0
İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar
0
İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-)
59000740
İŞTİRAKLER
-57287075
İştirakler
13893
İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-)
0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0
SABİT DEĞERLER
0
Menkuller
0
Menkuller
0
Menkuller Birikmiş Amortismanı (-)
13893
Gayrimenkuller
0
Gayrimenkuller
0
Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-)
0
Devam Eden Yatırımlar
2065263
DİĞER AKTİFLER (Net)
110048293
A K T İ F T O P L A M I
13026644
BORÇLAR
2304595348
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı
0
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları
0
Borç Reeskontu (-)
1261234
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
430032
Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen.
430032
Diğer Borçlar
0
KARŞILIKLAR
0
A-Teknik Karşılıklar
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
0
Muallak Hasar Karşılığı
0
Muallak Hasar Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
0
Deprem Hasar Karşılığı
2002455
Hayat Matematik Karşılığı
725586
Hayat Matematik Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
235637
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
225003
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
7382202
Reasürörler Payı (-)
1155
Hayat Kar Payı Karşılığı
929484
Hayat Kar Payı Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
-7507007
Diğer Teknik Karşılıklar
0
B-Serbest Karşılıklar
3702315
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0
Vergi Karşılıkları
0
Diğer Karşılıklar
0
DİĞER PASİFLER
0
ÖZKAYNAKLAR
17816244
Ödenmiş Sermaye
-14113929
Nominal Sermaye
0
Ödenmemiş Sermaye (-)
0
Kanuni Yedek Akçeler
13563390
Olağanüstü Hasar Karşılığı
20959426
İhtiyari Yedek Akçeler
2325554774
Olağanüstü Yedek Akçeler
0
Yeniden Değerleme Fonu
0
Maliyet Artış Fonu
0
Özel Fonlar
0
Zarar (-)
0
Dönem Zararı (-)
0
Geçmiş Yıl Zararları (-)
0
KAR
0
Net Dönem Karı
0
P A S İ F T O P L A M I
146361217
TEKNİK GELİRLER
146361076
Alınan Primler
0
Alınan Komisyonlar
141
Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı
0
Devreden Teknik Karşılıklar (Net)
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Muallak Hasarlar Karşılığı
1711624
Hayat Matematik Karşılığı
1483221
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
0
Hayat Kar Payı Karşılığı
0
Diğer Teknik Karşılıklar
0
Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı
228403
Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı
0
Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı
69265275
Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı
1638282291
Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı
603785317
Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı
16887884
Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı
0
Diğer Gelirler
1017609090
TEKNİK GİDERLER (-)
0
Reasürörlere Verilen Primler (-)
0
Ödenen Komisyonlar (-)
0
Ödenen Tazminatlar (-)
20227011
Ayrılan Teknik Karşılıklar (-)
19665928
Cari Rizikolar Karşılığı (-)
561083
Muallak Hasar Karşılığı (-)
0
Deprem Hasar Karşılığı (-)
0
Hayat Matematik Karşılığı (-)
22403813
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-)
-22403813
Hayat Kar Payı Karşılığı (-)
0
Diğer Teknik Karşılıklar (-)
1068967
Diğer Giderler (-)
48427759
TEKNİK KAR/ZARAR
0
GENEL GİDERLER (-)
1925344144
Personel Giderleri (-)
0
Genel Yönetim Giderleri (-)
0
Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)
0
Amortisman Giderleri (-)
0
Karşılıklar (-)
16849318
Diğer Giderler (-)
0
MALİ GELİRLER
0
Faiz Gelirleri
0
Kar Payı Gelirleri
0
Satış Karları
0
Kira Gelirleri
0
Kambiyo Karları
16849318
Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri
3509920
Diğer Gelirler
4773345
MALİ GİDERLER (-)
0
Faiz Giderleri (-)
0
Satış Zararları (-)
25132583
Kambiyo Zararları (-)
280000000
Karşılıklar (-)
280000000
Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri
0
Diğer Giderler (-)
0
DÖNEM KAR/ZARARI
0
Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-)
98952
NET DÖNEM KARI/ZARARI
98952
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.896
0,00
18:10
Yön
91.324
0,00
18:10
Yön
117.640
0,00
18:10
Yön
5,7754
-0,92
09:15
Yön
6,4259
-0,95
09:15
Yön
7,4243
-1,19
09:15
Yön
276,7
-1,02
09:15
Yön
443
-1,02
09:15
Yön
886
-1,02
09:15
Yön
1865
0,05
17:34
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •