spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

GUNES SIGORTA

2014-1
NAKİT DEĞERLER
317108636
Kasa
13465
Bankalar
0
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI
199332550
Menkul Değerler Cüzdanı
0
Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-)
10196
ALACAKLAR
11648977
Sigortalılar
11648977
Sigortalılar
0
Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-)
0
Reeskont Karşılığı (-)
0
Acenteler
0
Acenteler
0
Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-)
0
Acente Alacak Reeskontu (-)
0
Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen.
382271444
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı
336470149
Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
-2112490
İkrazlar
42678792
Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H
0
Alacaklar Reeskont Karşılığı(-)
0
Diğer Alacaklar
0
İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR
0
İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar
0
İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-)
110260598
İŞTİRAKLER
-105025605
İştirakler
10188067
İştirakler
10219184
İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-)
0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
10188067
SABİT DEĞERLER
0
SABİT DEĞERLER
31117
Menkuller
0
Menkuller
0
Menkuller Birikmiş Amortismanı (-)
0
Gayrimenkuller
0
Gayrimenkuller
0
Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-)
0
Devam Eden Yatırımlar
2786883
DİĞER AKTİFLER (Net)
81474520
A K T İ F T O P L A M I
3831887
BORÇLAR
809310414
BORÇLAR
809341531
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı
0
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları
0
Borç Reeskontu (-)
139437
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
106299896
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
216068876
Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen.
73977910
Diğer Borçlar
52960350
Diğer Borçlar
162729330
KARŞILIKLAR
0
A-Teknik Karşılıklar
0
A-Teknik Karşılıklar
1076713
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
0
Muallak Hasar Karşılığı
0
Muallak Hasar Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
-21715077
Reasürörler Payı (-)
-20638364
Deprem Hasar Karşılığı
199630976
Hayat Matematik Karşılığı
82959280
Hayat Matematik Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
115510000
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
8480805
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
5650573
Reasürörler Payı (-)
649890
Hayat Kar Payı Karşılığı
1522296
Hayat Kar Payı Karşılığı
1910853
Reasürörler Payı (-)
-17052721
Diğer Teknik Karşılıklar
0
B-Serbest Karşılıklar
13888307
Kıdem Tazminatı Karşılığı
4177203
Vergi Karşılıkları
0
Diğer Karşılıklar
0
DİĞER PASİFLER
0
ÖZKAYNAKLAR
16507653
Ödenmiş Sermaye
-6796549
Nominal Sermaye
0
Ödenmemiş Sermaye (-)
0
Kanuni Yedek Akçeler
25021967
Kanuni Yedek Akçeler
31615373
Olağanüstü Hasar Karşılığı
351573989
Olağanüstü Hasar Karşılığı
454749563
İhtiyari Yedek Akçeler
1160884403
İhtiyari Yedek Akçeler
1264091094
Olağanüstü Yedek Akçeler
979413
Yeniden Değerleme Fonu
979413
Maliyet Artış Fonu
0
Özel Fonlar
0
Zarar (-)
0
Dönem Zararı (-)
0
Geçmiş Yıl Zararları (-)
0
KAR
0
Net Dönem Karı
0
P A S İ F T O P L A M I
152349134
TEKNİK GELİRLER
152349134
Alınan Primler
0
Alınan Komisyonlar
0
Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı
0
Devreden Teknik Karşılıklar (Net)
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Muallak Hasarlar Karşılığı
117601
Hayat Matematik Karşılığı
0
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
0
Hayat Kar Payı Karşılığı
0
Diğer Teknik Karşılıklar
0
Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı
117601
Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı
0
Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı
23187009
Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı
23218126
Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı
655107580
Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı
338134913
Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı
22889298
Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı
0
Diğer Gelirler
282572602
TEKNİK GİDERLER (-)
0
Reasürörlere Verilen Primler (-)
0
Reasürörlere Verilen Primler (-)
11510767
Ödenen Komisyonlar (-)
0
Ödenen Komisyonlar (-)
11510767
Ödenen Tazminatlar (-)
10292784
Ayrılan Teknik Karşılıklar (-)
8966445
Cari Rizikolar Karşılığı (-)
1326339
Muallak Hasar Karşılığı (-)
0
Deprem Hasar Karşılığı (-)
0
Hayat Matematik Karşılığı (-)
0
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-)
0
Hayat Kar Payı Karşılığı (-)
0
Diğer Teknik Karşılıklar (-)
2265565
Diğer Giderler (-)
55953768
TEKNİK KAR/ZARAR
0
GENEL GİDERLER (-)
900252854
GENEL GİDERLER (-)
900283971
Personel Giderleri (-)
0
Genel Yönetim Giderleri (-)
0
Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)
0
Amortisman Giderleri (-)
1532906
Karşılıklar (-)
12092173
Diğer Giderler (-)
0
MALİ GELİRLER
0
Faiz Gelirleri
0
Kar Payı Gelirleri
0
Satış Karları
0
Kira Gelirleri
0
Kira Gelirleri
12092173
Kambiyo Karları
0
Kambiyo Karları
12092173
Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri
0
Diğer Gelirler
8517504
MALİ GİDERLER (-)
0
Faiz Giderleri (-)
0
Satış Zararları (-)
22142583
Kambiyo Zararları (-)
150000000
Karşılıklar (-)
150000000
Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri
0
Diğer Giderler (-)
0
DÖNEM KAR/ZARARI
0
Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-)
17793828
NET DÖNEM KARI/ZARARI
0
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
106.846
1,39
18:10
Yön
102.658
1,37
18:10
Yön
131.848
1,40
18:10
Yön
5,7347
-0,13
22:54
Yön
6,3528
0,06
22:54
Yön
7,4288
0,27
22:54
Yön
271,3
0,13
22:54
Yön
434
0,13
22:54
Yön
868
0,13
22:54
Yön
1799
-0,15
17:27
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •