spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

GARANTI FAKTORING

2014-1
I. DÖNEN VARLIKLAR
0,1
A. Hazır Değerler
1002000
1. Kasa
0
2. Bankalar
0
3. Diğer Hazır Değerler
1002000
B. Menkul Kıymetler
2668000
1. Hisse Senetleri
0
2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon.
2000
3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono.
1695635000
4. Diğer Menkul Kıymetler
565628000
5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-)
575685000
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
4509000
1. Alıcılar
-14566000
2. Alacak Senetleri
1130007000
3. Verilen Depozito ve Teminat.
1026470000
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
103537000
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
0
1. Ortaklardan Alacaklar
0
2. İştiraklerden Alacaklar
0
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0
E. Stoklar
0
1. İlk Madde ve Malzeme
0
2. Yarı Mamüller
0
3. Ara Mamüller
12147000
4. Mamüller
45680000
5. Emtia
0
6. Diğer Stoklar
0
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-33533000
8. Verilen Sipariş Avansları
0
F. Diğer Dönen Varlıklar
0
II. DURAN VARLIKLAR
0
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
0
1. Alıcılar
0
2. Alacak Senetleri
0
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
631000
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
2837000
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar
0
1. Ortaklardan Alacaklar
2837000
2. İştiraklerden Alacaklar
12473000
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
1870000
C. Finansal Duran Varlıklar
1730267000
1. Bağlı Menkul Kıymetler
13194000
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-)
1192106000
3. İştirakler
2977000
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
0
5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-)
0
6. Bağlı Ortaklıklar
0
7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-)
0
8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-)
0
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar
389879000
D. Maddi Duran Varlıklar
389879000
1. Arazi ve Arsalar
0
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
0
3. Binalar
3355000
4. Makine, Tesis ve Cihazlar
263000
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
0
6. Döşeme ve Demirbaşlar
0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
10. Verilen Sipariş Avansları
0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1422000
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri
3411000
2. Haklar
0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
2515000
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var.
896000
5. Verilen Avanslar
0
F. Diğer Duran Varlıklar
0
A K T İ F T O P L A M I
0
I. KISA VADELİ BORÇLAR
0
A. Finansal Borçlar
0
1. Banka Kredileri
123660000
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz.
0
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
79500000
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
0
5. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
25511000
2. İştiraklere Borçlar
4198000
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0
4. Ödenecek Giderler
21313000
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes.
0
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak.
18896000
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
15302000
8. Borç Reeskontu (-)
3594000
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1730267000
1. Vergi Karşılıkları
45844000
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
45844000
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
41361000
A. Finansal Borçlar
17368000
1. Banka Kredileri
23993000
2. Çıkarılmış Tahviller
4483000
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
2592000
4. Diğer Finansal Borçlar
1891000
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
0
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
0
6. Borç Reeskontu (-)
0
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
0
A. Sermaye
0
B. Sermaye Taahhütleri (-)
0
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
0
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
0
2. Statü Yedekleri
0
3. Özel Yedekler
-35463000
4. Olağanüstü Yedek
-28576000
5. Maliyet Artış Fonu
0
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
-6638000
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
-249000
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
0
1. ........... Yılı Zararı
47763000
2. ........... Yılı Zararı
0
P A S İ F T O P L A M I
0
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
0
1. Satıştan İadeler (-)
0
2. Satış İskontoları (-)
0
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
41111000
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
213000
E. Faaliyet Giderleri (-)
5020000
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
0
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
0
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
5020000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1426000
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
-1426000
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
3594000
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
FAALİYET KARI (ZARARI)
0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
0
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3594000
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.896
0,00
18:10
Yön
91.324
0,00
18:10
Yön
117.640
0,00
18:10
Yön
5,7747
-0,93
09:16
Yön
6,4247
-0,97
09:16
Yön
7,4248
-1,18
09:16
Yön
276,7
-1,02
09:16
Yön
443
-1,02
09:16
Yön
886
-1,02
09:16
Yön
1865
0,05
17:34
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •