spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

GARANTI BANKASI

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
21858492
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
21967572
1.1 Kasa
0
1.2 Efektif Deposu
0
1.3 T.C. Merkez Bankası
0
1.4 Diğer
0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
1814095
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
2054502
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
128970
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
351564
2.1.1 Devlet Tahvili
0
2.1.2 Hazine Bonosu
0
2.1.3 Diğer
0
2.2 Hisse Senetleri
0
2.2 Hisse Senetleri
67714
2.3 Diğer Menkul Değerler
28473
2.3 Diğer Menkul Değerler
57456
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
9778261
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
11874955
3.1 Bankalar
0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar
0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar
0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar
0
IV. PARA PİYASALARI
126901
IV. PARA PİYASALARI
152534
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
126901
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
25633
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
20996956
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
23932252
5.1 Hisse Senetleri
19092098
5.1 Hisse Senetleri
19365093
5.2 Diğer Menkul Değerler
1813089
5.2 Diğer Menkul Değerler
4475388
VI. KREDİLER
121171585
VI. KREDİLER
132004380
6.1 Kısa Vadeli
120663432
6.1 Kısa Vadeli
131051815
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
0
6.3 Takipteki Krediler
2679063
6.3 Takipteki Krediler
3767381
6.4 Özel Karşılıklar (-)
2170910
6.4 Özel Karşılıklar (-)
2814816
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
1707561
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
17559545
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
17770438
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
16303032
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
16303130
8.1.1 Devlet Tahvili
0
8.1.2 Hazine Bonosu
0
8.1.3 Diğer
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
1256415
8.2 Diğer Menkul Değerler
1467406
IX. İŞTİRAKLER (Net)
36698
IX. İŞTİRAKLER (Net)
37261
9.1 Mali İştirakler
33032
9.1 Mali İştirakler
33329
9.2 Mali Olmayan İştirakler
3666
9.2 Mali Olmayan İştirakler
3932
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
115771
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
3247709
10.1 Mali Ortaklıklar
0
10.1 Mali Ortaklıklar
3143624
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
104085
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
115771
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
3853757
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
4422010
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
568253
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR
0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR
0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.
0
15.1 Kredilerin
0
15.2 Menkul Değerlerin
0
15.3 Diğer
0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1207109
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1416647
16.1 Defter Değeri
0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
176044
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
230610
17.1 Şerefiye
0
17.1 Şerefiye
6388
17.2 Diğer
176044
17.2 Diğer
224222
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVIII. DİĞER AKTİFLER
2666632
XVIII. DİĞER AKTİFLER
7584657
AKTİF TOPLAMI
201688964
AKTİF TOPLAMI
225398523
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
109794483
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
121834552
1.1 Bankalararası Mevduat
600912
1.1 Bankalararası Mevduat
1200108
1.2 Tasarruf Mevduatı
0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı
0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı
0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı
0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı
0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları
0
II. PARA PİYASALARI
15159007
II. PARA PİYASALARI
15869719
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
15159007
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
15869719
III. ALINAN KREDİLER
29052385
III. ALINAN KREDİLER
33464994
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri
0
3.2 Alınan Diğer Krediler
0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10551397
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11145971
4.1 Bonolar
1771039
4.1 Bonolar
2240727
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
4.3 Tahviller
8780358
4.3 Tahviller
8905244
V. FONLAR
0
VI. MUHTELİF BORÇLAR
5567660
VI. MUHTELİF BORÇLAR
10311052
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
2561516
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
2668095
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
489
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
513
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
24
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
0
11.1 Mevduatın
0
11.2 Alınan Kredilerin
0
11.3 Repo İşlemlerinin
0
11.4 Diğer
0
XII. KARŞILIKLAR
3225627
XII. KARŞILIKLAR
3564190
12.1 Genel Karşılıklar
2092110
12.1 Genel Karşılıklar
2121551
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
453898
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
488292
12.3 Vergi Karşılığı
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
235856
12.5 Diğer Karşılıklar
679619
12.5 Diğer Karşılıklar
718491
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
145780
XIV. AZINLIK HAKLARI
0
XV. ÖZKAYNAKLAR
23409911
XV. ÖZKAYNAKLAR
23885949
15.1 Ödenmiş Sermaye
4200000
15.2 Sermaye Yedekleri
229469
15.2 Sermaye Yedekleri
1913016
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
11880
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
-543757
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
938570
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu
174304
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
770673
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
770992
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla
0
15.3 Kâr Yedekleri
13531005
15.3 Kâr Yedekleri
15017330
15.3.1 Yasal Yedekler
1110126
15.3.1 Yasal Yedekler
1153903
15.3.2 Statü Yedekleri
0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
12312753
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
13446598
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
108126
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
416829
15.4 Kâr veya Zarar
3765890
15.4 Kâr veya Zarar
4268396
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
3005560
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
3379987
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
760330
PASİF TOPLAMI
0
PASİF TOPLAMI
201688964
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
888409
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
3571150
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
2571897
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
170754
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
225398523
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
3931173
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
2747985
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
45018
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan
0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
592
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
1483
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
60369
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
921906
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
9335
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
508532
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
1604
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
404039
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
30846
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
959833
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
10540
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
2053934
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
545318
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
1345988
2.1.1 Bankalar Mevduatına
0
2.1.1 Bankalar Mevduatına
403975
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
76250
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
2185714
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
1399975
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına
0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
195628
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
342404
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na
0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
199524
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
406724
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
165301
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
4613
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
1517216
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
730269
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
174897
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
890341
4.1.1 Nakdi Kredilerden
0
4.1.1 Nakdi Kredilerden
4594
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
58296
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
1745459
4.1.3 Diğer
742269
4.1.3 Diğer
832045
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
160072
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
910066
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
196
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
65266
4.2.3 Diğer
159876
4.2.3 Diğer
844800
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
0
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
167797
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
351
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
145707
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
167446
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
69
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
13018
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
248036
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
130410
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
171909
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
39767
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
2523602
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
251020
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
417738
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
1102148
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
250823
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
1003716
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
2910529
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
472577
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
1003716
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
1260098
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
243386
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
1177854
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI)
0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR)
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
1177854
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
281496
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-)
0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
760330
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.896
0,00
18:10
Yön
91.324
0,00
18:10
Yön
117.640
0,00
18:10
Yön
5,7747
-0,93
09:23
Yön
6,4221
-1,02
09:23
Yön
7,4211
-1,21
09:23
Yön
276,7
-1,02
09:23
Yön
443
-1,02
09:23
Yön
886
-1,02
09:23
Yön
1865
0,05
17:34
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •