spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

FINANS FIN. KIR.

2014-1
I. DÖNEN VARLIKLAR
7000
A. Hazır Değerler
462000
1. Kasa
0
2. Bankalar
0
3. Diğer Hazır Değerler
462000
B. Menkul Kıymetler
468143000
1. Hisse Senetleri
0
2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon.
137000
3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono.
0
4. Diğer Menkul Kıymetler
0
5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-)
0
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
0
1. Alıcılar
0
2. Alacak Senetleri
0
3. Verilen Depozito ve Teminat.
0
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
0
1. Ortaklardan Alacaklar
0
2. İştiraklerden Alacaklar
1269041000
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
1214980000
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
1394540000
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0
E. Stoklar
-179560000
1. İlk Madde ve Malzeme
32798000
2. Yarı Mamüller
21263000
3. Ara Mamüller
52416000
4. Mamüller
0
5. Emtia
0
6. Diğer Stoklar
136671000
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-84255000
8. Verilen Sipariş Avansları
0
F. Diğer Dönen Varlıklar
0
II. DURAN VARLIKLAR
0
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
0
1. Alıcılar
0
2. Alacak Senetleri
0
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
287000
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
587000
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar
0
1. Ortaklardan Alacaklar
587000
2. İştiraklerden Alacaklar
13096000
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
305000
C. Finansal Duran Varlıklar
1824863000
1. Bağlı Menkul Kıymetler
10537000
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-)
1151442000
3. İştirakler
0
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
0
5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-)
0
6. Bağlı Ortaklıklar
0
7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-)
0
8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-)
0
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar
75891000
D. Maddi Duran Varlıklar
0
1. Arazi ve Arsalar
0
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
75891000
3. Binalar
0
4. Makine, Tesis ve Cihazlar
0
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
0
6. Döşeme ve Demirbaşlar
0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
10. Verilen Sipariş Avansları
0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5033000
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri
5818000
2. Haklar
0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
2650000
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var.
3168000
5. Verilen Avanslar
392000
F. Diğer Duran Varlıklar
0
A K T İ F T O P L A M I
0
I. KISA VADELİ BORÇLAR
0
A. Finansal Borçlar
0
1. Banka Kredileri
521442000
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz.
0
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
115000000
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
40381000
5. Diğer Finansal Borçlar
1159000
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
39222000
1. Ortaklara Borçlar
354692000
2. İştiraklere Borçlar
26650000
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0
4. Ödenecek Giderler
328042000
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes.
0
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak.
11776000
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
0
8. Borç Reeskontu (-)
11776000
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1824863000
1. Vergi Karşılıkları
31352000
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
0
A. Finansal Borçlar
0
1. Banka Kredileri
0
2. Çıkarılmış Tahviller
0
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
0
4. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
31352000
5. Borç Reeskontu (-)
31352000
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
0
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
0
6. Borç Reeskontu (-)
0
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
0
A. Sermaye
0
B. Sermaye Taahhütleri (-)
0
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
0
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
0
2. Statü Yedekleri
0
3. Özel Yedekler
-13502000
4. Olağanüstü Yedek
-12333000
5. Maliyet Artış Fonu
0
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
-891000
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
-278000
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
0
1. ........... Yılı Zararı
113435000
2. ........... Yılı Zararı
0
P A S İ F T O P L A M I
0
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
0
1. Satıştan İadeler (-)
0
2. Satış İskontoları (-)
0
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
103163000
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
6052000
E. Faaliyet Giderleri (-)
15030000
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
0
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
0
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
15030000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3254000
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
-3965000
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
711000
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
11776000
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
FAALİYET KARI (ZARARI)
0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
0
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11776000
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.343
0,22
13:23
Yön
90.754
0,19
13:23
Yön
116.845
0,19
13:23
Yön
5,8914
0,09
13:42
Yön
6,5553
0,58
13:38
Yön
7,5949
0,57
13:38
Yön
281,7
-0,06
13:38
Yön
451
-0,07
13:38
Yön
902
-0,07
13:38
Yön
1868
0,20
13:42
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •