Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Bilanço

FINANSBANK
2020-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 27872828
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 27872832
1.1 Kasa 0
1.2 Efektif Deposu 0
1.3 T.C. Merkez Bankası 0
1.4 Diğer 0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 0
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0
2.1.1 Devlet Tahvili 0
2.1.2 Hazine Bonosu 0
2.1.3 Diğer 0
2.2 Hisse Senetleri 0
2.3 Diğer Menkul Değerler 0
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1931448
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2024308
3.1 Bankalar 0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 0
IV. PARA PİYASALARI 0
IV. PARA PİYASALARI 429888
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 0
5.1 Hisse Senetleri 17320
5.1 Hisse Senetleri 97571
5.2 Diğer Menkul Değerler 97132
5.2 Diğer Menkul Değerler 134571
VI. KREDİLER 129245862
VI. KREDİLER 129797511
6.1 Kısa Vadeli 0
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 0
6.3 Takipteki Krediler 0
6.4 Özel Karşılıklar (-) 0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1520207
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 15992492
8.1.1 Devlet Tahvili 0
8.1.2 Hazine Bonosu 0
8.1.3 Diğer 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 481369
IX. İŞTİRAKLER (Net) 8048
9.1 Mali İştirakler 0
9.2 Mali Olmayan İştirakler 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 38038
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1190767
10.1 Mali Ortaklıklar 0
10.1 Mali Ortaklıklar 1152721
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 38038
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 38046
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 196055
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 236777
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES. 0
15.1 Kredilerin 0
15.2 Menkul Değerlerin 0
15.3 Diğer 0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3326576
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3338524
16.1 Defter Değeri 0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 456761
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 472631
17.1 Şerefiye 0
17.2 Diğer 456761
17.2 Diğer 472631
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVIII. DİĞER AKTİFLER 9701624
XVIII. DİĞER AKTİFLER 10148031
AKTİF TOPLAMI 205735289
AKTİF TOPLAMI 211962099
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 121432976
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 121879747
1.1 Bankalararası Mevduat 0
1.2 Tasarruf Mevduatı 0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0
II. PARA PİYASALARI 14683212
II. PARA PİYASALARI 15013027
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0
III. ALINAN KREDİLER 15227574
III. ALINAN KREDİLER 19796514
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 0
3.2 Alınan Diğer Krediler 0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 14074080
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 15240614
4.1 Bonolar 3955516
4.1 Bonolar 4363814
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 478587
4.3 Tahviller 10118564
4.3 Tahviller 10398213
V. FONLAR 0
VI. MUHTELİF BORÇLAR 0
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 405498
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 425768
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 0
11.1 Mevduatın 0
11.2 Alınan Kredilerin 0
11.3 Repo İşlemlerinin 0
11.4 Diğer 0
XII. KARŞILIKLAR 817541
XII. KARŞILIKLAR 858176
12.1 Genel Karşılıklar 0
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 402007
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 424829
12.3 Vergi Karşılığı 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
12.5 Diğer Karşılıklar 415534
12.5 Diğer Karşılıklar 433347
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 6078690
XIV. AZINLIK HAKLARI 0
XV. ÖZKAYNAKLAR 16027785
XV. ÖZKAYNAKLAR 16202404
15.1 Ödenmiş Sermaye 3350000
15.2 Sermaye Yedekleri 714
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 714
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 0
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 0
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 0
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla 0
15.3 Kâr Yedekleri 13199191
15.3 Kâr Yedekleri 14217872
15.3.1 Yasal Yedekler 670000
15.3.1 Yasal Yedekler 728019
15.3.2 Statü Yedekleri 0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 12529191
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 13489853
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 0
15.4 Kâr veya Zarar 748591
15.4 Kâr veya Zarar 766067
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 766067
PASİF TOPLAMI 0
PASİF TOPLAMI 205735289
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 748591
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 4157761
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 3471076
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 7562
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 211962099
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 4337467
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 3440541
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 6761
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 34175
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 6761
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 34946
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 41337
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 600699
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 54845
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 3713
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 603752
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -1755475
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 0
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -1062270
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 0
2.1.1 Bankalar Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 56828
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -1854243
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -1056751
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -111210
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -271909
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara -119784
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara -337644
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -247067
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -47619
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2402286
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 653639
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -277094
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 804260
4.1.1 Nakdi Kredilerden -48819
4.1.1 Nakdi Kredilerden 0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 42406
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 2483224
4.1.3 Diğer 706056
4.1.3 Diğer 761854
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -150621
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 862124
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -606
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 42406
4.2.3 Diğer -150015
4.2.3 Diğer 819718
V. TEMETTÜ GELİRLERİ -156068
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 128041
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -657
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -544649
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -155411
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 0
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 60735
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 170016
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -494082
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 9187
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 0
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 65333
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 0
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 177491
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -577937
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 12877
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 918020
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -601557
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 918020
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -151953
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 906177
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 0
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 22283
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 928460
18.1.1 Olağanüstü Gelirler -179644
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 0
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 766067
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
Şu an buradasınız: FİNANS HABERLERİ | Finans Haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25 Ocak 2021 Pazartesi 01:45:30