spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

EGE PROFIL

2014-1
5. Verilen Avanslar
0
F. Diğer Duran Varlıklar
3797529
A K T İ F T O P L A M I
399387771
I. KISA VADELİ BORÇLAR
207674225
A. Finansal Borçlar
80397499
1. Banka Kredileri
0
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz.
0
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
0
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
655020
5. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
63952202
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
1115102
4. Ödenecek Giderler
0
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes.
839168
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak.
0
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
60715237
8. Borç Reeskontu (-)
207674226
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Vergi Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
26801131
A. Finansal Borçlar
19000000
1. Banka Kredileri
0
2. Çıkarılmış Tahviller
0
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
0
4. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
3526778
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
4274354
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
0
6. Borç Reeskontu (-)
0
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
164912415
A. Sermaye
164912415
B. Sermaye Taahhütleri (-)
59566900
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
7840703
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
0
2. Statü Yedekleri
0
3. Özel Yedekler
0
4. Olağanüstü Yedek
0
5. Maliyet Artış Fonu
18118305
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
-14191
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
13825129
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
66753709
1. ........... Yılı Zararı
-1178143
2. ........... Yılı Zararı
0
P A S İ F T O P L A M I
399387771
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
77319432
1. Satıştan İadeler (-)
-61395263
2. Satış İskontoları (-)
0
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
15924169
E. Faaliyet Giderleri (-)
-10622066
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
-4888731
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
-95302
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
-15606099
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
318070
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
0
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
-1604138
FAALİYET KARI (ZARARI)
425994
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
-1218461
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
1644455
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
-1178144
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1178144
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
97.886
0,00
18:10
Yön
94.166
0,00
18:10
Yön
121.159
0,00
18:10
Yön
5,8058
-0,03
05:35
Yön
6,4575
-0,07
05:35
Yön
7,4605
-0,16
05:35
Yön
277,8
0,02
05:35
Yön
445
0,02
05:35
Yön
889
0,02
05:35
Yön
1849
-0,29
17:22
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •