spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

DENIZBANK

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
9683226
1.1 Kasa
0
1.2 Efektif Deposu
0
1.3 T.C. Merkez Bankası
0
1.4 Diğer
0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
1138345
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
111330
2.1.1 Devlet Tahvili
0
2.1.2 Hazine Bonosu
0
2.1.3 Diğer
0
2.2 Hisse Senetleri
0
2.3 Diğer Menkul Değerler
68715
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
2920427
3.1 Bankalar
0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar
0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar
0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar
0
IV. PARA PİYASALARI
3098182
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
406
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
3097776
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
5176356
5.1 Hisse Senetleri
4848896
5.2 Diğer Menkul Değerler
323356
VI. KREDİLER
55173728
6.1 Kısa Vadeli
54709768
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
0
6.3 Takipteki Krediler
1747733
6.4 Özel Karşılıklar (-)
1283773
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
1693121
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
3007976
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
2956979
8.1.1 Devlet Tahvili
0
8.1.2 Hazine Bonosu
0
8.1.3 Diğer
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
50997
IX. İŞTİRAKLER (Net)
10078
9.1 Mali İştirakler
1439
9.2 Mali Olmayan İştirakler
8639
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
5678
10.1 Mali Ortaklıklar
0
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
5678
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)
2800
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
1856472
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
2197559
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
341087
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR
0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR
0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.
0
15.1 Kredilerin
0
15.2 Menkul Değerlerin
0
15.3 Diğer
0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
397137
16.1 Defter Değeri
0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
158572
17.1 Şerefiye
869
17.2 Diğer
157703
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVIII. DİĞER AKTİFLER
1334621
AKTİF TOPLAMI
85878522
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
55321141
1.1 Bankalararası Mevduat
0
1.2 Tasarruf Mevduatı
0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı
0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı
0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı
0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı
0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları
0
II. PARA PİYASALARI
1902600
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
1902600
III. ALINAN KREDİLER
12005496
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri
0
3.2 Alınan Diğer Krediler
0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1789906
4.1 Bonolar
1015183
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
567402
4.3 Tahviller
207321
V. FONLAR
0
VI. MUHTELİF BORÇLAR
1402465
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
2290284
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
0
11.1 Mevduatın
0
11.2 Alınan Kredilerin
0
11.3 Repo İşlemlerinin
0
11.4 Diğer
0
XII. KARŞILIKLAR
1025656
12.1 Genel Karşılıklar
749002
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
98173
12.3 Vergi Karşılığı
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
12.5 Diğer Karşılıklar
178481
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
3038308
XIV. AZINLIK HAKLARI
0
XV. ÖZKAYNAKLAR
6364048
15.1 Ödenmiş Sermaye
716100
15.2 Sermaye Yedekleri
-183286
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
98411
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
-329564
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu
306054
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
189164
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla
0
15.3 Kâr Yedekleri
4375193
15.3.1 Yasal Yedekler
149561
15.3.2 Statü Yedekleri
0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
3802322
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
423310
15.4 Kâr veya Zarar
1450840
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
1173014
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
0
PASİF TOPLAMI
0
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
277826
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
5201
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
85878522
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
1687278
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
1390492
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan
0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
13695
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
19279
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
210675
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
8970
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
110406
2.1.1 Bankalar Mevduatına
91299
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
12845
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
844973
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
626764
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına
0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na
0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
33129
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
135709
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
0
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
38892
4.1.1 Nakdi Kredilerden
10479
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
842305
4.1.3 Diğer
196077
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
261228
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
30315
4.2.3 Diğer
230913
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
65151
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
783
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
64368
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
18
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
0
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
-59052
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
10882
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
89326
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
200961
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
1180309
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
271632
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
553528
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
355149
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI)
0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR)
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
355149
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
77303
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-)
0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
0
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
95.953
-0,94
18:10
Yön
92.863
-1,01
18:10
Yön
119.889
-1,02
18:10
Yön
5,8218
0,20
23:35
Yön
6,5537
0,23
23:36
Yön
7,5543
-0,05
23:36
Yön
238,6
0,14
23:36
Yön
382
0,14
23:36
Yön
764
0,14
23:36
Yön
1585
0,53
17:21
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •