spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

CREDITWEST FAKTORING

2014-1
I. DÖNEN VARLIKLAR
1988582
A. Hazır Değerler
0
1. Kasa
0
2. Bankalar
0
3. Diğer Hazır Değerler
0
B. Menkul Kıymetler
19202203
1. Hisse Senetleri
0
2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon.
0
3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono.
553950096
4. Diğer Menkul Kıymetler
331164989
5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-)
339900475
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
0
1. Alıcılar
-8735486
2. Alacak Senetleri
222785107
3. Verilen Depozito ve Teminat.
222785107
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
76115061
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
74383
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
40391
1. Ortaklardan Alacaklar
76000287
2. İştiraklerden Alacaklar
0
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0
E. Stoklar
0
1. İlk Madde ve Malzeme
0
2. Yarı Mamüller
0
3. Ara Mamüller
4653410
4. Mamüller
17924670
5. Emtia
0
6. Diğer Stoklar
0
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-13271260
8. Verilen Sipariş Avansları
0
F. Diğer Dönen Varlıklar
0
II. DURAN VARLIKLAR
0
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
0
1. Alıcılar
0
2. Alacak Senetleri
0
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
798755
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
178330
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar
0
1. Ortaklardan Alacaklar
178330
2. İştiraklerden Alacaklar
55639
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
0
5. Alacak Reeskontu (-)
0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
581871
C. Finansal Duran Varlıklar
672157570
1. Bağlı Menkul Kıymetler
0
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-)
220879589
3. İştirakler
3512850
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
0
5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-)
0
6. Bağlı Ortaklıklar
0
7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-)
0
8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-)
0
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar
230972294
D. Maddi Duran Varlıklar
29225560
1. Arazi ve Arsalar
0
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
201746734
3. Binalar
0
4. Makine, Tesis ve Cihazlar
38457839
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
38457839
6. Döşeme ve Demirbaşlar
0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
10. Verilen Sipariş Avansları
0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
625762
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri
390192
2. Haklar
0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
388992
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var.
1200
5. Verilen Avanslar
0
F. Diğer Duran Varlıklar
0
A K T İ F T O P L A M I
0
I. KISA VADELİ BORÇLAR
0
A. Finansal Borçlar
12305420
1. Banka Kredileri
158264928
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz.
0
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
80000000
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
81865
5. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
81865
1. Ortaklara Borçlar
35463493
2. İştiraklere Borçlar
9706680
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0
4. Ödenecek Giderler
25756813
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes.
0
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak.
34067072
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
27997944
8. Borç Reeskontu (-)
6069128
D. Alınan Sipariş Avansları
12864070
E. Borç ve Gider Karşılıkları
672157570
1. Vergi Karşılıkları
26226914
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
23385161
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
18301443
A. Finansal Borçlar
10924713
1. Banka Kredileri
7376730
2. Çıkarılmış Tahviller
5083718
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
2488613
4. Diğer Finansal Borçlar
2595105
B. Ticari Borçlar
2841753
1. Satıcılar
2204298
2. Borç Senetleri
637455
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
-4523918
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
-2381662
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
-11790
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
0
6. Borç Reeskontu (-)
-2130466
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
3984691
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
7909
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
0
A. Sermaye
0
B. Sermaye Taahhütleri (-)
0
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
948784
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
0
E. Yedekler
948784
1. Yasal Yedekler
2749609
2. Statü Yedekleri
278389
3. Özel Yedekler
-13362838
4. Olağanüstü Yedek
-6294625
5. Maliyet Artış Fonu
0
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
-6218550
G. Dönem Zararı (-)
-630530
7. Geçmiş Yıl Karı
-219133
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
-1258137
1. ........... Yılı Zararı
-2838015
2. ........... Yılı Zararı
0
P A S İ F T O P L A M I
0
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
0
1. Satıştan İadeler (-)
0
2. Satış İskontoları (-)
0
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
-2838015
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
0
E. Faaliyet Giderleri (-)
8228697
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
0
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
0
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
8228697
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1651884
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
-1642926
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
-8958
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
6576813
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
FAALİYET KARI (ZARARI)
0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
0
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
6576813
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
-507685
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6069128
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
97.886
0,00
18:10
Yön
94.166
0,00
18:10
Yön
121.159
0,00
18:10
Yön
5,8054
-0,03
05:28
Yön
6,4574
-0,07
05:28
Yön
7,4588
-0,18
05:28
Yön
277,8
0,02
05:28
Yön
445
0,02
05:28
Yön
889
0,02
05:28
Yön
1849
-0,29
17:22
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •