spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

COCA COLA ICECEK

2014-1
I. DÖNEN VARLIKLAR
2371581000
A. Hazır Değerler
773381000
1. Kasa
0
2. Bankalar
0
3. Diğer Hazır Değerler
0
B. Menkul Kıymetler
0
1. Hisse Senetleri
0
2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon.
0
3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono.
0
4. Diğer Menkul Kıymetler
0
5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-)
0
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
543261000
1. Alıcılar
0
2. Alacak Senetleri
0
3. Verilen Depozito ve Teminat.
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
1432000
4. Ödenecek Giderler
0
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes.
35260000
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak.
0
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
49494000
8. Borç Reeskontu (-)
0
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Vergi Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
2292765000
A. Finansal Borçlar
1946021000
1. Banka Kredileri
0
2. Çıkarılmış Tahviller
0
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
0
4. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
22960000
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
43706000
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
181937000
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
98141000
6. Borç Reeskontu (-)
0
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
2981360000
A. Sermaye
2674437000
B. Sermaye Taahhütleri (-)
254371000
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
214241000
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
9782000
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
-8559000
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
0
2. Statü Yedekleri
0
3. Özel Yedekler
0
4. Olağanüstü Yedek
0
5. Maliyet Artış Fonu
-32917000
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
561683000
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
126320000
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1527954000
1. ........... Yılı Zararı
21562000
2. ........... Yılı Zararı
306923000
P A S İ F T O P L A M I
6756409000
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
1147863000
1. Satıştan İadeler (-)
-752707000
2. Satış İskontoları (-)
395156000
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
395156000
E. Faaliyet Giderleri (-)
-258612000
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
-67964000
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
0
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
-326576000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68580000
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
0
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
225116000
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
20620000
FAALİYET KARI (ZARARI)
0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
-16856000
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
8286000
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
12050000
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12050000
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.315
0,19
13:14
Yön
90.752
0,19
13:18
Yön
116.795
0,15
13:14
Yön
5,8900
0,08
13:29
Yön
6,5569
0,61
13:34
Yön
7,5958
0,58
13:29
Yön
281,7
-0,07
13:34
Yön
451
-0,08
13:34
Yön
902
-0,08
13:34
Yön
1868
0,22
13:33
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •