spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

BORUSAN YAT. PAZ.

2017-4
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
120516
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
20471750
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
0
6. Borç Reeskontu (-)
0
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
930593803
A. Sermaye
930593803
B. Sermaye Taahhütleri (-)
28125000
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
0
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
0
2. Statü Yedekleri
0
3. Özel Yedekler
0
4. Olağanüstü Yedek
0
5. Maliyet Artış Fonu
-497026517
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
489279747
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
22126999
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
0
1. ........... Yılı Zararı
0
2. ........... Yılı Zararı
0
P A S İ F T O P L A M I
952731331
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
47127053
1. Satıştan İadeler (-)
0
2. Satış İskontoları (-)
47127053
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
47127053
E. Faaliyet Giderleri (-)
0
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
-13810805
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
0
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
-13810805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33316248
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
0
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
61999826
FAALİYET KARI (ZARARI)
-2561479
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
59438347
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
59438347
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
95.185
1,28
16:33
Yön
91.672
1,26
16:37
Yön
118.084
1,23
16:33
Yön
5,8926
-0,57
16:53
Yön
6,4805
-0,87
16:53
Yön
7,4399
-0,42
16:53
Yön
281,8
-0,94
16:53
Yön
451
-0,93
16:53
Yön
902
-0,93
16:53
Yön
1870
-0,89
16:51
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •