spancer16x16

Bilanço

Finans > Borsa > Bilanço > AKBNK
spancer16x16

AKBANK

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
20635397
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
20635420
1.1 Kasa
0
1.2 Efektif Deposu
0
1.3 T.C. Merkez Bankası
0
1.4 Diğer
0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
1273262
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
1373035
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
5289
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
10480
2.1.1 Devlet Tahvili
0
2.1.2 Hazine Bonosu
0
2.1.3 Diğer
0
2.2 Hisse Senetleri
0
2.2 Hisse Senetleri
2373
2.3 Diğer Menkul Değerler
0
2.3 Diğer Menkul Değerler
41718
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
4492814
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
4839735
3.1 Bankalar
0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar
0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar
0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar
0
IV. PARA PİYASALARI
1000328
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
1000328
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
35962238
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
37018759
5.1 Hisse Senetleri
33561049
5.2 Diğer Menkul Değerler
2390032
5.2 Diğer Menkul Değerler
3446389
VI. KREDİLER
110771755
VI. KREDİLER
118369230
6.1 Kısa Vadeli
110771755
6.1 Kısa Vadeli
118369230
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
0
6.3 Takipteki Krediler
1796317
6.4 Özel Karşılıklar (-)
1796317
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
10478919
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
10483596
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
10483596
8.1.1 Devlet Tahvili
0
8.1.2 Hazine Bonosu
0
8.1.3 Diğer
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
0
IX. İŞTİRAKLER (Net)
3923
9.1 Mali İştirakler
0
9.2 Mali Olmayan İştirakler
3923
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
938624
10.1 Mali Ortaklıklar
0
10.1 Mali Ortaklıklar
938624
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
0
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
3297740
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
3840254
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
542514
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR
0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR
0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.
0
15.1 Kredilerin
0
15.2 Menkul Değerlerin
0
15.3 Diğer
0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
830627
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
834138
16.1 Defter Değeri
0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
171952
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
173513
17.1 Şerefiye
0
17.2 Diğer
171952
17.2 Diğer
173513
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVIII. DİĞER AKTİFLER
1219820
XVIII. DİĞER AKTİFLER
1408882
AKTİF TOPLAMI
188546901
AKTİF TOPLAMI
200235718
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
102896068
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
110129606
1.1 Bankalararası Mevduat
3994239
1.1 Bankalararası Mevduat
4299352
1.2 Tasarruf Mevduatı
0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı
0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı
0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı
0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı
0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları
0
II. PARA PİYASALARI
27494281
II. PARA PİYASALARI
28150566
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
0
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
6002
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
27494281
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
28144564
III. ALINAN KREDİLER
18180577
III. ALINAN KREDİLER
19997116
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri
0
3.2 Alınan Diğer Krediler
0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
9018493
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
9749794
4.1 Bonolar
2062878
4.1 Bonolar
2062888
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
4.3 Tahviller
6955605
4.3 Tahviller
7686916
V. FONLAR
0
VI. MUHTELİF BORÇLAR
3202171
VI. MUHTELİF BORÇLAR
3446540
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
2007847
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
2124372
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
84827
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
108139
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
23312
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
0
11.1 Mevduatın
0
11.2 Alınan Kredilerin
0
11.3 Repo İşlemlerinin
0
11.4 Diğer
0
XII. KARŞILIKLAR
2328182
XII. KARŞILIKLAR
2345692
12.1 Genel Karşılıklar
1770457
12.1 Genel Karşılıklar
1771224
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
111930
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
114726
12.3 Vergi Karşılığı
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
12.5 Diğer Karşılıklar
445028
12.5 Diğer Karşılıklar
460509
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
XIV. AZINLIK HAKLARI
0
XV. ÖZKAYNAKLAR
21708202
XV. ÖZKAYNAKLAR
22537499
15.1 Ödenmiş Sermaye
4000000
15.2 Sermaye Yedekleri
1712159
15.2 Sermaye Yedekleri
1881589
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
1700000
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
-1174448
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
-1169070
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu
47106
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
1405892
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla
0
15.3 Kâr Yedekleri
15175150
15.3 Kâr Yedekleri
15863545
15.3.1 Yasal Yedekler
1245067
15.3.1 Yasal Yedekler
1290421
15.3.2 Statü Yedekleri
0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
13823484
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
14115843
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
106599
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
457281
15.4 Kâr veya Zarar
651463
15.4 Kâr veya Zarar
961701
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
0
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
300742
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
651463
PASİF TOPLAMI
0
PASİF TOPLAMI
188546901
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
660959
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
3367308
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
2396110
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
94
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
200235718
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
3510907
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
2459169
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
1873
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan
0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
3517
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
8466
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
957647
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
129
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
779518
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
10311
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
178000
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
8161
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
967932
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
2014
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
1695468
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
787918
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
1227289
2.1.1 Bankalar Mevduatına
0
2.1.1 Bankalar Mevduatına
178000
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
8723
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
1774324
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
1260098
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına
0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
252415
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
76561
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na
0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
270036
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
97506
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
130601
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
8602
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
1671840
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
509954
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
140735
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
590660
4.1.1 Nakdi Kredilerden
0
4.1.1 Nakdi Kredilerden
5949
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
38249
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
1736583
4.1.3 Diğer
524470
4.1.3 Diğer
552411
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
80706
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
605752
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
98
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
38298
4.2.3 Diğer
80608
4.2.3 Diğer
567454
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
27402
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
81282
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
646
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
-233665
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
80636
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
-26913
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
1231
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
538689
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
-230701
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
196507
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
-27176
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
2172038
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
485157
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
532051
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
863109
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
195300
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
823772
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
2226883
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
492885
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
823772
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
884688
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
172309
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
849310
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI)
0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR)
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
849310
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
188350
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-)
0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
651463
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
120.483
0,57
12:02
Yön
114.062
0,56
12:02
Yön
144.844
0,59
12:02
Yön
5,9470
0,11
12:23
Yön
6,5452
-0,06
12:23
Yön
7,7429
0,13
12:23
Yön
300,2
0,18
12:23
Yön
480
0,11
12:23
Yön
960
0,11
12:23
Yön
1986
-0,43
12:14
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •