spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

BIM MAGAZALAR

2014-1
I. DÖNEN VARLIKLAR
1781227000
A. Hazır Değerler
540727000
1. Kasa
0
2. Bankalar
0
3. Diğer Hazır Değerler
0
B. Menkul Kıymetler
0
1. Hisse Senetleri
0
2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon.
0
3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono.
0
4. Diğer Menkul Kıymetler
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
40522000
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
12739000
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
0
6. Borç Reeskontu (-)
0
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
1086069000
A. Sermaye
1086069000
B. Sermaye Taahhütleri (-)
303600000
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
0
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
0
2. Statü Yedekleri
0
3. Özel Yedekler
0
4. Olağanüstü Yedek
0
5. Maliyet Artış Fonu
43934000
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
5540000
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
144790000
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
480433000
1. ........... Yılı Zararı
107772000
2. ........... Yılı Zararı
0
P A S İ F T O P L A M I
3015617000
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
3395069000
1. Satıştan İadeler (-)
-2867021000
2. Satış İskontoları (-)
528048000
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
528048000
E. Faaliyet Giderleri (-)
-349296000
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
-50689000
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
0
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
-399985000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
128063000
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
0
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
137192000
FAALİYET KARI (ZARARI)
-29420000
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
-30771000
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
1351000
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
107772000
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-)
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
107772000
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
97.886
0,00
18:10
Yön
94.166
0,00
18:10
Yön
121.159
0,00
18:10
Yön
5,8060
-0,02
06:36
Yön
6,4568
-0,09
06:36
Yön
7,4570
-0,21
06:36
Yön
278,0
0,07
06:36
Yön
445
0,07
06:36
Yön
890
0,07
06:36
Yön
1849
-0,29
17:22
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •