spancer16x16

Bilanço

Finans > Borsa > Bilanço > AVIVA
spancer16x16

AVIVA SIGORTA

2015-2
NAKİT DEĞERLER
299760448
Kasa
12413
Bankalar
330
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI
278877124
Menkul Değerler Cüzdanı
0
Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-)
0
ALACAKLAR
0
Sigortalılar
0
Sigortalılar
0
Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-)
0
Reeskont Karşılığı (-)
0
Acenteler
0
Acenteler
0
Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-)
0
Acente Alacak Reeskontu (-)
0
Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen.
68840860
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı
67409491
Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
-244041
İkrazlar
0
Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H
0
Alacaklar Reeskont Karşılığı(-)
0
Diğer Alacaklar
0
İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR
0
İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar
0
İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-)
9466221
İŞTİRAKLER
-7790811
İştirakler
106618
İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-)
0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0
SABİT DEĞERLER
0
Menkuller
0
Menkuller
0
Menkuller Birikmiş Amortismanı (-)
106618
Gayrimenkuller
0
Gayrimenkuller
0
Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-)
0
Devam Eden Yatırımlar
1142146
DİĞER AKTİFLER (Net)
26168741
A K T İ F T O P L A M I
72193
BORÇLAR
396091006
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı
0
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları
0
Borç Reeskontu (-)
52882
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
220125
Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen.
220125
Diğer Borçlar
0
KARŞILIKLAR
0
A-Teknik Karşılıklar
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
0
Muallak Hasar Karşılığı
0
Muallak Hasar Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
0
Deprem Hasar Karşılığı
1188549
Hayat Matematik Karşılığı
0
Hayat Matematik Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
0
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
0
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
5544773
Reasürörler Payı (-)
66994
Hayat Kar Payı Karşılığı
1598853
Hayat Kar Payı Karşılığı
2057515
Reasürörler Payı (-)
-8079586
Diğer Teknik Karşılıklar
0
B-Serbest Karşılıklar
3110337
Kıdem Tazminatı Karşılığı
15000655
Vergi Karşılıkları
0
Diğer Karşılıklar
0
DİĞER PASİFLER
0
ÖZKAYNAKLAR
0
Ödenmiş Sermaye
-11890318
Nominal Sermaye
0
Ödenmemiş Sermaye (-)
0
Kanuni Yedek Akçeler
53393920
Olağanüstü Hasar Karşılığı
57965813
İhtiyari Yedek Akçeler
454056819
Olağanüstü Yedek Akçeler
0
Yeniden Değerleme Fonu
0
Maliyet Artış Fonu
0
Özel Fonlar
0
Zarar (-)
0
Dönem Zararı (-)
0
Geçmiş Yıl Zararları (-)
0
KAR
0
Net Dönem Karı
0
P A S İ F T O P L A M I
9535795
TEKNİK GELİRLER
9535795
Alınan Primler
0
Alınan Komisyonlar
0
Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı
0
Devreden Teknik Karşılıklar (Net)
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Muallak Hasarlar Karşılığı
98749
Hayat Matematik Karşılığı
0
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
0
Hayat Kar Payı Karşılığı
0
Diğer Teknik Karşılıklar
0
Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı
98749
Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı
0
Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı
4545275
Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı
396974490
Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı
83295773
Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı
18948844
Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı
0
Diğer Gelirler
294729873
TEKNİK GİDERLER (-)
0
Reasürörlere Verilen Primler (-)
0
Ödenen Komisyonlar (-)
0
Ödenen Tazminatlar (-)
-801182
Ayrılan Teknik Karşılıklar (-)
1235219
Cari Rizikolar Karşılığı (-)
28991
Muallak Hasar Karşılığı (-)
0
Deprem Hasar Karşılığı (-)
0
Hayat Matematik Karşılığı (-)
0
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-)
-2326311
Hayat Kar Payı Karşılığı (-)
0
Diğer Teknik Karşılıklar (-)
6118468
Diğer Giderler (-)
1689231
TEKNİK KAR/ZARAR
0
GENEL GİDERLER (-)
418160826
Personel Giderleri (-)
0
Genel Yönetim Giderleri (-)
0
Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)
0
Amortisman Giderleri (-)
0
Karşılıklar (-)
33278176
Diğer Giderler (-)
0
MALİ GELİRLER
0
Faiz Gelirleri
1126080
Kar Payı Gelirleri
0
Satış Karları
0
Kira Gelirleri
0
Kambiyo Karları
32152096
Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri
0
Diğer Gelirler
880776
MALİ GİDERLER (-)
0
Faiz Giderleri (-)
0
Satış Zararları (-)
34158952
Kambiyo Zararları (-)
244857889
Karşılıklar (-)
150000000
Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri
0
Diğer Giderler (-)
0
DÖNEM KAR/ZARARI
0
Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-)
178487
NET DÖNEM KARI/ZARARI
178487
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
120.021
0,18
10:33
Yön
113.643
0,19
10:37
Yön
144.274
0,19
10:33
Yön
5,9458
0,10
10:54
Yön
6,5423
-0,08
10:54
Yön
7,7372
0,06
10:52
Yön
299,9
0,06
10:54
Yön
480
0,06
10:54
Yön
960
0,06
10:54
Yön
1995
-0,38
17:20
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •