spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

ASYA KATILIM BANKASI

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
3166701
1.1 Kasa
0
1.2 Efektif Deposu
0
1.3 T.C. Merkez Bankası
0
1.4 Diğer
0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
19689
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
0
2.1.1 Devlet Tahvili
0
2.1.2 Hazine Bonosu
0
2.1.3 Diğer
0
2.2 Hisse Senetleri
0
2.3 Diğer Menkul Değerler
0
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
313256
3.1 Bankalar
0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar
0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar
0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar
0
IV. PARA PİYASALARI
0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
1124021
5.1 Hisse Senetleri
1123415
5.2 Diğer Menkul Değerler
0
VI. KREDİLER
16844757
6.1 Kısa Vadeli
16176121
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
0
6.3 Takipteki Krediler
1206289
6.4 Özel Karşılıklar (-)
537653
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
0
8.1.1 Devlet Tahvili
0
8.1.2 Hazine Bonosu
0
8.1.3 Diğer
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
0
IX. İŞTİRAKLER (Net)
59325
9.1 Mali İştirakler
50619
9.2 Mali Olmayan İştirakler
8706
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
216372
10.1 Mali Ortaklıklar
158971
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
57401
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
474880
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
555806
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
80926
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR
0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR
0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.
0
15.1 Kredilerin
0
15.2 Menkul Değerlerin
0
15.3 Diğer
0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
142124
16.1 Defter Değeri
0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12466
17.1 Şerefiye
0
17.2 Diğer
12466
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVIII. DİĞER AKTİFLER
618289
AKTİF TOPLAMI
23237837
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
0
1.1 Bankalararası Mevduat
0
1.2 Tasarruf Mevduatı
0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı
0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı
0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı
0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı
0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları
0
II. PARA PİYASALARI
897247
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
0
III. ALINAN KREDİLER
3611525
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri
0
3.2 Alınan Diğer Krediler
0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
4.1 Bonolar
0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
4.3 Tahviller
0
V. FONLAR
0
VI. MUHTELİF BORÇLAR
630649
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
577242
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
185
10.1 Finansal Kiralama Borçları
187
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
2
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
0
11.1 Mevduatın
0
11.2 Alınan Kredilerin
0
11.3 Repo İşlemlerinin
0
11.4 Diğer
0
XII. KARŞILIKLAR
326850
12.1 Genel Karşılıklar
164191
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
45861
12.3 Vergi Karşılığı
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
12.5 Diğer Karşılıklar
116798
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
548122
XIV. AZINLIK HAKLARI
0
XV. ÖZKAYNAKLAR
2552026
15.1 Ödenmiş Sermaye
900000
15.2 Sermaye Yedekleri
1670
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
3307
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
-9717
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu
8080
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
0
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla
0
15.3 Kâr Yedekleri
1429080
15.3.1 Yasal Yedekler
86273
15.3.2 Statü Yedekleri
0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
1318755
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
24052
15.4 Kâr veya Zarar
221276
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
180462
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
40814
PASİF TOPLAMI
23237837
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
430898
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
397828
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
131
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan
0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
22715
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
22715
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
0
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
0
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
212035
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
154376
2.1.1 Bankalar Mevduatına
0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına
0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
15087
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
42407
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na
0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
165
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
218863
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
56632
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
79984
4.1.1 Nakdi Kredilerden
0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
27184
4.1.3 Diğer
52800
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
23352
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
11
4.2.3 Diğer
23341
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
11527
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
-12303
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
-78745
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
142517
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
417236
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
181977
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
200238
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
35021
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
35021
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
-5793
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI)
0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR)
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
0
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-)
0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
40814
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.896
0,81
18:10
Yön
91.324
0,82
18:10
Yön
117.640
0,87
18:10
Yön
5,8280
-0,99
23:34
Yön
6,4873
-0,43
23:34
Yön
7,4988
-0,66
23:34
Yön
279,6
-0,83
23:34
Yön
447
-0,83
23:34
Yön
895
-0,83
23:34
Yön
1865
0,05
17:34
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •