spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

ANADOLU HAYAT EMEK.

2014-1
NAKİT DEĞERLER
0,1
NAKİT DEĞERLER
159636183
Kasa
0
Kasa
16640
Bankalar
0
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI
0
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI
32226537
Menkul Değerler Cüzdanı
-23998
Menkul Değerler Cüzdanı
0
Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-)
0
ALACAKLAR
0
ALACAKLAR
2395968462
Sigortalılar
0
Sigortalılar
450683597
Sigortalılar
0
Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-)
0
Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-)
36628847
Reeskont Karşılığı (-)
0
Reeskont Karşılığı (-)
92154532
Acenteler
0
Acenteler
0
Acenteler
1826801268
Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-)
0
Acente Alacak Reeskontu (-)
-10299782
Acente Alacak Reeskontu (-)
0
Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen.
0
Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen.
5707295816
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı
0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı
13653710
Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
-2574
Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0
İkrazlar
0
Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H
0
Alacaklar Reeskont Karşılığı(-)
0
Diğer Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
40579661
İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR
0
İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar
0
İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar
5653065019
İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-)
0
İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-)
117996
İŞTİRAKLER
-117996
İŞTİRAKLER
0
İştirakler
0
İştirakler
276091
İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-)
0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0
SABİT DEĞERLER
0
Menkuller
0
Menkuller
0
Menkuller
276091
Menkuller Birikmiş Amortismanı (-)
0
Gayrimenkuller
0
Gayrimenkuller
0
Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-)
0
Devam Eden Yatırımlar
0
Devam Eden Yatırımlar
6554986
DİĞER AKTİFLER (Net)
0
DİĞER AKTİFLER (Net)
17237683
A K T İ F T O P L A M I
0
A K T İ F T O P L A M I
41903
BORÇLAR
0
BORÇLAR
8287011124
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı
0
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları
0
Borç Reeskontu (-)
0
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
0
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
14939523
Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen.
0
Diğer Borçlar
0
Diğer Borçlar
14939523
KARŞILIKLAR
0
A-Teknik Karşılıklar
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
0
Muallak Hasar Karşılığı
0
Muallak Hasar Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
0
Deprem Hasar Karşılığı
0
Deprem Hasar Karşılığı
22847662
Hayat Matematik Karşılığı
0
Hayat Matematik Karşılığı
25570827
Hayat Matematik Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
0
Reasürörler Payı (-)
1338902
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
0
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
9429942
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
0
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
3052851
Reasürörler Payı (-)
0
Reasürörler Payı (-)
558076
Hayat Kar Payı Karşılığı
0
Hayat Kar Payı Karşılığı
3065367
Hayat Kar Payı Karşılığı
0
Hayat Kar Payı Karşılığı
1071729
Reasürörler Payı (-)
-21240032
Reasürörler Payı (-)
0
Diğer Teknik Karşılıklar
0
B-Serbest Karşılıklar
0
B-Serbest Karşılıklar
5961407
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
16965023
Vergi Karşılıkları
0
Diğer Karşılıklar
0
DİĞER PASİFLER
0
ÖZKAYNAKLAR
0
Ödenmiş Sermaye
-11003616
Ödenmiş Sermaye
0
Nominal Sermaye
0
Ödenmemiş Sermaye (-)
0
Ödenmemiş Sermaye (-)
4151
Kanuni Yedek Akçeler
0
Kanuni Yedek Akçeler
2121359
Olağanüstü Hasar Karşılığı
0
Olağanüstü Hasar Karşılığı
45874102
İhtiyari Yedek Akçeler
0
İhtiyari Yedek Akçeler
8332885226
Olağanüstü Yedek Akçeler
0
Yeniden Değerleme Fonu
0
Maliyet Artış Fonu
0
Özel Fonlar
0
Zarar (-)
0
Dönem Zararı (-)
0
Geçmiş Yıl Zararları (-)
0
KAR
0
Net Dönem Karı
0
P A S İ F T O P L A M I
0
P A S İ F T O P L A M I
5861136041
TEKNİK GELİRLER
0
TEKNİK GELİRLER
6017364
Alınan Primler
0
Alınan Komisyonlar
0
Alınan Komisyonlar
933299
Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı
0
Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı
5854185378
Devreden Teknik Karşılıklar (Net)
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Muallak Hasarlar Karşılığı
0
Muallak Hasarlar Karşılığı
1097226
Hayat Matematik Karşılığı
0
Hayat Matematik Karşılığı
30273
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
0
Hayat Kar Payı Karşılığı
0
Diğer Teknik Karşılıklar
0
Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı
0
Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı
0
Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı
1066953
Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı
0
Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı
8280403
Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı
0
Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı
1927097668
Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı
0
Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı
17965894
Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı
0
Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı
0
Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı
1828449894
Diğer Gelirler
0
Diğer Gelirler
74238399
TEKNİK GİDERLER (-)
0
TEKNİK GİDERLER (-)
147733
Reasürörlere Verilen Primler (-)
0
Ödenen Komisyonlar (-)
0
Ödenen Komisyonlar (-)
6295748
Ödenen Tazminatlar (-)
0
Ödenen Tazminatlar (-)
10508106
Ayrılan Teknik Karşılıklar (-)
0
Ayrılan Teknik Karşılıklar (-)
19381270
Cari Rizikolar Karşılığı (-)
0
Cari Rizikolar Karşılığı (-)
1419179
Muallak Hasar Karşılığı (-)
0
Deprem Hasar Karşılığı (-)
-38
Deprem Hasar Karşılığı (-)
0
Hayat Matematik Karşılığı (-)
0
Hayat Matematik Karşılığı (-)
5010000
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-)
-15302305
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-)
0
Hayat Kar Payı Karşılığı (-)
0
Diğer Teknik Karşılıklar (-)
0
Diğer Teknik Karşılıklar (-)
5764683
Diğer Giderler (-)
0
Diğer Giderler (-)
2053633
TEKNİK KAR/ZARAR
0
TEKNİK KAR/ZARAR
63
GENEL GİDERLER (-)
0
GENEL GİDERLER (-)
7815937823
Personel Giderleri (-)
0
Genel Yönetim Giderleri (-)
0
Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)
0
Amortisman Giderleri (-)
0
Karşılıklar (-)
0
Diğer Giderler (-)
0
MALİ GELİRLER
0
Faiz Gelirleri
0
Kar Payı Gelirleri
0
Satış Karları
0
Kira Gelirleri
0
Kambiyo Karları
0
Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri
0
Diğer Gelirler
0
Diğer Gelirler
8748826
MALİ GİDERLER (-)
0
Faiz Giderleri (-)
0
Satış Zararları (-)
0
Satış Zararları (-)
8748826
Kambiyo Zararları (-)
0
Kambiyo Zararları (-)
350000000
Karşılıklar (-)
0
Karşılıklar (-)
350000000
Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri
0
Diğer Giderler (-)
0
DÖNEM KAR/ZARARI
0
Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-)
0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
0
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
97.886
0,58
18:10
Yön
94.166
0,56
18:10
Yön
121.159
0,59
18:10
Yön
5,8055
-0,88
22:56
Yön
6,4654
-1,00
22:56
Yön
7,4880
-1,32
22:56
Yön
277,7
-0,65
22:56
Yön
444
-0,65
22:56
Yön
889
-0,65
22:56
Yön
1849
-0,29
17:22
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •