spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

ANEL ELEKTRIK

2014-1
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
0
6. Döşeme ve Demirbaşlar
0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
10. Verilen Sipariş Avansları
0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9171654
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri
8063535
2. Haklar
0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
131519254
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var.
0
5. Verilen Avanslar
0
F. Diğer Duran Varlıklar
263208
A K T İ F T O P L A M I
911687307
I. KISA VADELİ BORÇLAR
392909798
A. Finansal Borçlar
140642465
1. Banka Kredileri
0
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz.
0
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
0
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
0
5. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
87276498
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
6639585
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
5537729
4. Ödenecek Giderler
0
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes.
573168
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak.
0
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
152240353
8. Borç Reeskontu (-)
392909798
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Vergi Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
229807859
A. Finansal Borçlar
94209773
1. Banka Kredileri
0
2. Çıkarılmış Tahviller
0
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
0
4. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
911910
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
133368097
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
1318079
6. Borç Reeskontu (-)
0
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
288969650
A. Sermaye
260945304
B. Sermaye Taahhütleri (-)
110000000
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
1384433
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
0
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
0
2. Statü Yedekleri
0
3. Özel Yedekler
0
4. Olağanüstü Yedek
0
5. Maliyet Artış Fonu
719697
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
54356496
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
3052537
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
90870304
1. ........... Yılı Zararı
561837
2. ........... Yılı Zararı
28024346
P A S İ F T O P L A M I
911687307
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
89154549
1. Satıştan İadeler (-)
-68335194
2. Satış İskontoları (-)
0
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.896
0,81
18:10
Yön
91.324
0,82
18:10
Yön
117.640
0,87
18:10
Yön
5,8241
-0,08
00:34
Yön
6,4856
-0,47
23:54
Yön
7,4838
-0,10
00:34
Yön
279,4
-0,08
00:34
Yön
447
-0,08
00:34
Yön
894
-0,08
00:34
Yön
1865
0,05
17:34
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •