spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

ALBARAKA TURK

2018-2
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
5779649
1.1 Kasa
0
1.2 Efektif Deposu
0
1.3 T.C. Merkez Bankası
0
1.4 Diğer
0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
0
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
878
2.1.1 Devlet Tahvili
0
2.1.2 Hazine Bonosu
0
2.1.3 Diğer
0
2.2 Hisse Senetleri
0
2.3 Diğer Menkul Değerler
0
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
0
3.1 Bankalar
3058225
3.1.1 Yurtiçi Bankalar
0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar
0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar
0
IV. PARA PİYASALARI
0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
0
5.1 Hisse Senetleri
0
5.2 Diğer Menkul Değerler
0
VI. KREDİLER
27688635
6.1 Kısa Vadeli
26535994
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
0
6.3 Takipteki Krediler
0
6.4 Özel Karşılıklar (-)
0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
0
8.1.1 Devlet Tahvili
0
8.1.2 Hazine Bonosu
0
8.1.3 Diğer
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
0
IX. İŞTİRAKLER (Net)
4897
9.1 Mali İştirakler
0
9.2 Mali Olmayan İştirakler
0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
894
10.1 Mali Ortaklıklar
54
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
354
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR
0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR
0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.
0
15.1 Kredilerin
0
15.2 Menkul Değerlerin
0
15.3 Diğer
0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
59246
16.1 Defter Değeri
0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
30523
17.1 Şerefiye
0
17.2 Diğer
30523
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVIII. DİĞER AKTİFLER
150844
AKTİF TOPLAMI
40456410
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
27711292
1.1 Bankalararası Mevduat
0
1.2 Tasarruf Mevduatı
0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı
0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı
0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı
0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı
0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları
0
II. PARA PİYASALARI
826957
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
0
III. ALINAN KREDİLER
6716677
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri
0
3.2 Alınan Diğer Krediler
0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
4.1 Bonolar
0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
4.3 Tahviller
0
V. FONLAR
0
VI. MUHTELİF BORÇLAR
0
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
0
11.1 Mevduatın
0
11.2 Alınan Kredilerin
0
11.3 Repo İşlemlerinin
0
11.4 Diğer
0
XII. KARŞILIKLAR
84297
12.1 Genel Karşılıklar
0
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
69455
12.3 Vergi Karşılığı
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
12.5 Diğer Karşılıklar
14842
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
1040268
XIV. AZINLIK HAKLARI
0
XV. ÖZKAYNAKLAR
3281530
15.1 Ödenmiş Sermaye
900
15.2 Sermaye Yedekleri
813549
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
0
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
0
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu
0
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
813549
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla
0
15.3 Kâr Yedekleri
1318907
15.3.1 Yasal Yedekler
134082
15.3.2 Statü Yedekleri
0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
1184825
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
0
15.4 Kâr veya Zarar
34021
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
-16216
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
196181
PASİF TOPLAMI
40456410
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
1382378
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
1234284
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
24207
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
685
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan
0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
95502
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
0
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
1633
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
-884043
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
-617285
2.1.1 Bankalar Mevduatına
0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına
0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
-34337
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
-230963
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na
0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
-1458
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
498335
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
85327
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
126169
4.1.1 Nakdi Kredilerden
0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
51749
4.1.3 Diğer
7442
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
-40842
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
-146
4.2.3 Diğer
-40696
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
177
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
146036
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
2832
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
124705
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
331049
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
0
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-207147
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
243759
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
243759
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
-47578
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI)
0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR)
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
0
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-)
0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
196181
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
97.886
0,58
18:10
Yön
94.166
0,56
18:10
Yön
121.159
0,59
18:10
Yön
5,8002
-0,97
22:43
Yön
6,4603
-1,08
22:43
Yön
7,4796
-1,43
22:43
Yön
277,3
-0,77
22:43
Yön
444
-0,77
22:43
Yön
888
-0,77
22:43
Yön
1849
-0,29
17:22
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •