Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Bilanço

ALBARAKA TURK
2020-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 6630821
1.1 Kasa 0
1.2 Efektif Deposu 0
1.3 T.C. Merkez Bankası 0
1.4 Diğer 0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 0
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0
2.1.1 Devlet Tahvili 0
2.1.2 Hazine Bonosu 0
2.1.3 Diğer 0
2.2 Hisse Senetleri 0
2.3 Diğer Menkul Değerler 0
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 3698935
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 3699505
3.1 Bankalar 0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 0
IV. PARA PİYASALARI 0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 0
5.1 Hisse Senetleri 0
5.1 Hisse Senetleri 2029
5.2 Diğer Menkul Değerler 184099
5.2 Diğer Menkul Değerler 1839200
VI. KREDİLER 34944890
VI. KREDİLER 34944948
6.1 Kısa Vadeli 0
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 0
6.3 Takipteki Krediler 0
6.4 Özel Karşılıklar (-) 0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3009662
8.1.1 Devlet Tahvili 0
8.1.2 Hazine Bonosu 0
8.1.3 Diğer 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 3361
9.1 Mali İştirakler 0
9.2 Mali Olmayan İştirakler 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 45251
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 240236
10.1 Mali Ortaklıklar 0
10.1 Mali Ortaklıklar 23711
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 21540
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 240236
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 0
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 20000
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES. 0
15.1 Kredilerin 0
15.2 Menkul Değerlerin 0
15.3 Diğer 0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1511388
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1511995
16.1 Defter Değeri 0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 28625
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 34164
17.1 Şerefiye 0
17.1 Şerefiye 4169
17.2 Diğer 28625
17.2 Diğer 29995
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVIII. DİĞER AKTİFLER 575617
XVIII. DİĞER AKTİFLER 710127
AKTİF TOPLAMI 55551997
AKTİF TOPLAMI 55649502
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 43258073
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 43277004
1.1 Bankalararası Mevduat 0
1.2 Tasarruf Mevduatı 0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0
II. PARA PİYASALARI 20223
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0
III. ALINAN KREDİLER 2532054
III. ALINAN KREDİLER 4952092
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 0
3.2 Alınan Diğer Krediler 0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2219893
4.1 Bonolar 0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
4.3 Tahviller 0
V. FONLAR 0
VI. MUHTELİF BORÇLAR 0
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 306545
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 0
11.1 Mevduatın 0
11.2 Alınan Kredilerin 0
11.3 Repo İşlemlerinin 0
11.4 Diğer 0
XII. KARŞILIKLAR 145449
XII. KARŞILIKLAR 145646
12.1 Genel Karşılıklar 0
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 105377
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 105534
12.3 Vergi Karşılığı 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
12.5 Diğer Karşılıklar 40072
12.5 Diğer Karşılıklar 40112
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1570684
XIV. AZINLIK HAKLARI 0
XV. ÖZKAYNAKLAR 3780402
XV. ÖZKAYNAKLAR 3961193
15.1 Ödenmiş Sermaye 1350000
15.2 Sermaye Yedekleri 923893
15.2 Sermaye Yedekleri 924097
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 14855
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 0
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 0
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 909038
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 909242
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla 0
15.3 Kâr Yedekleri 1492590
15.3 Kâr Yedekleri 1493874
15.3.1 Yasal Yedekler 139198
15.3.1 Yasal Yedekler 140482
15.3.2 Statü Yedekleri 0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 1353392
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 0
15.4 Kâr veya Zarar -314148
15.4 Kâr veya Zarar -273252
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -326198
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -290776
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 12050
PASİF TOPLAMI 0
PASİF TOPLAMI 55551997
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 17524
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 808586
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 714123
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 138245
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 55649502
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 809287
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 714123
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 864
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 350
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 864
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 350
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 88660
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 0
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 598
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 89361
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -435907
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 0
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -288353
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 0
2.1.1 Bankalar Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 598
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -429744
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -286671
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -2395
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -122775
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara -2395
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara -57128
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -7561
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 372679
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 61292
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -61166
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 98253
4.1.1 Nakdi Kredilerden -14823
4.1.1 Nakdi Kredilerden 0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 31634
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 379543
4.1.3 Diğer 60971
4.1.3 Diğer 66619
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 0
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 97932
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -36961
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -52
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 31634
4.2.3 Diğer -36909
4.2.3 Diğer 66298
V. TEMETTÜ GELİRLERİ -36961
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 0
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -52
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -36909
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 25915
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 0
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 7611
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 9707
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 17487
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 106056
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -815
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 0
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 0
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 9705
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -128900
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 15038
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 125762
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -142205
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 15038
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -2988
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 17819
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 0
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 4544
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 22363
18.1.1 Olağanüstü Gelirler -4017
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 0
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 12050
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
Şu an buradasınız: FİNANS HABERLERİ | Finans Haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23 Nisan 2021 Cuma 18:06:16