spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

AKSA ENERJI

2017-2
6. Bağlı Ortaklıklar
0
7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-)
0
8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-)
0
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar
0
D. Maddi Duran Varlıklar
2474220233
1. Arazi ve Arsalar
0
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
0
3. Binalar
0
4. Makine, Tesis ve Cihazlar
0
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
0
6. Döşeme ve Demirbaşlar
0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
10. Verilen Sipariş Avansları
0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
67908539
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri
0
2. Haklar
0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
156455137
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var.
0
5. Verilen Avanslar
0
F. Diğer Duran Varlıklar
1504315
A K T İ F T O P L A M I
4333705542
I. KISA VADELİ BORÇLAR
2726235578
A. Finansal Borçlar
1270664076
1. Banka Kredileri
0
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz.
0
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
0
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
371836242
5. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
511080438
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
13035034
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
2629077
4. Ödenecek Giderler
0
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes.
1996713
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak.
0
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
152967059
8. Borç Reeskontu (-)
2324479919
D. Alınan Sipariş Avansları
401755659
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Vergi Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
1332420391
A. Finansal Borçlar
1132625126
1. Banka Kredileri
0
2. Çıkarılmış Tahviller
0
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
152840027
4. Diğer Finansal Borçlar
0
B. Ticari Borçlar
0
1. Satıcılar
0
2. Borç Senetleri
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
4. Diğer Ticari Borçlar
0
5. Borç Reeskontu (-)
0
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
0
1. Ortaklara Borçlar
0
2. İştiraklere Borçlar
0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
2901105
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak.
44054133
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
0
6. Borç Reeskontu (-)
0
D. Alınan Sipariş Avansları
0
E. Borç ve Gider Karşılıkları
0
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
III. ÖZ SERMAYE
275049573
A. Sermaye
268729265
B. Sermaye Taahhütleri (-)
613169118
C. Emisyon Primi
0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
0
E. Yedekler
0
1. Yasal Yedekler
0
2. Statü Yedekleri
0
3. Özel Yedekler
0
4. Olağanüstü Yedek
0
5. Maliyet Artış Fonu
-22942710
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz.
0
F. Net Dönem Karı
22942710
G. Dönem Zararı (-)
0
7. Geçmiş Yıl Karı
48267560
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
0
1. ........... Yılı Zararı
0
2. ........... Yılı Zararı
6320308
P A S İ F T O P L A M I
4333705542
A. Brüt Satışlar
0
1. Yurtiçi Satışlar
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
3. Diğer Satışlar
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
1612997324
1. Satıştan İadeler (-)
-1535854144
2. Satış İskontoları (-)
77143180
3. Diğer İndirimler (-)
0
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
77143180
E. Faaliyet Giderleri (-)
-652084
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
-30671473
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-)
0
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
-31323557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45819623
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
0
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar.
0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-)
0
H. Finansman Giderleri (-)
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
-97515702
FAALİYET KARI (ZARARI)
-18434212
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
-79081490
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.359
0,24
13:08
Yön
90.784
0,22
13:08
Yön
116.861
0,21
13:08
Yön
5,8948
0,16
13:23
Yön
6,5637
0,71
13:23
Yön
7,6062
0,72
13:23
Yön
281,7
-0,07
13:23
Yön
451
-0,08
13:23
Yön
902
-0,08
13:23
Yön
1867
0,15
13:19
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •