spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

AKSIGORTA

2014-1
NAKİT DEĞERLER
900109576
Kasa
0
Bankalar
0
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI
736981765
Menkul Değerler Cüzdanı
0
Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-)
0
ALACAKLAR
180261646
Sigortalılar
173606139
Sigortalılar
0
Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-)
0
Reeskont Karşılığı (-)
0
Acenteler
0
Acenteler
6655507
Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-)
0
Acente Alacak Reeskontu (-)
0
Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen.
350690987
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı
354042459
Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
-7815534
İkrazlar
0
Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H
0
Alacaklar Reeskont Karşılığı(-)
30954
Diğer Alacaklar
0
İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR
0
İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar
0
İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-)
56773001
İŞTİRAKLER
-52339893
İştirakler
71784
İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-)
0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0
SABİT DEĞERLER
0
Menkuller
0
Menkuller
0
Menkuller Birikmiş Amortismanı (-)
71784
Gayrimenkuller
0
Gayrimenkuller
0
Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-)
0
Devam Eden Yatırımlar
24711480
DİĞER AKTİFLER (Net)
126625642
A K T İ F T O P L A M I
1897378
BORÇLAR
1584368493
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı
0
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları
0
Borç Reeskontu (-)
0
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
7961251
Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen.
0
Diğer Borçlar
30116653
KARŞILIKLAR
0
A-Teknik Karşılıklar
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
0
Muallak Hasar Karşılığı
0
Muallak Hasar Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
-22155402
Deprem Hasar Karşılığı
11380018
Hayat Matematik Karşılığı
844152
Hayat Matematik Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
8270093
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
0
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
21389999
Reasürörler Payı (-)
0
Hayat Kar Payı Karşılığı
1302897
Hayat Kar Payı Karşılığı
351395
Reasürörler Payı (-)
-20882293
Diğer Teknik Karşılıklar
103775
B-Serbest Karşılıklar
21622766
Kıdem Tazminatı Karşılığı
18226424
Vergi Karşılıkları
0
Diğer Karşılıklar
0
DİĞER PASİFLER
0
ÖZKAYNAKLAR
0
Ödenmiş Sermaye
-12950791
Nominal Sermaye
16347133
Ödenmemiş Sermaye (-)
4800918
Kanuni Yedek Akçeler
11767737
Olağanüstü Hasar Karşılığı
57532690
İhtiyari Yedek Akçeler
0
Olağanüstü Yedek Akçeler
0
Yeniden Değerleme Fonu
0
Maliyet Artış Fonu
0
Özel Fonlar
0
Zarar (-)
0
Dönem Zararı (-)
0
Geçmiş Yıl Zararları (-)
0
KAR
0
Net Dönem Karı
0
P A S İ F T O P L A M I
135834954
TEKNİK GELİRLER
135834954
Alınan Primler
0
Alınan Komisyonlar
0
Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı
0
Devreden Teknik Karşılıklar (Net)
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Muallak Hasarlar Karşılığı
315566
Hayat Matematik Karşılığı
0
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
0
Hayat Kar Payı Karşılığı
0
Diğer Teknik Karşılıklar
0
Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı
315566
Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı
0
Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı
33463298
Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı
821086496
Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı
568364490
Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı
13804755
Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı
0
Diğer Gelirler
238917251
TEKNİK GİDERLER (-)
0
Reasürörlere Verilen Primler (-)
0
Ödenen Komisyonlar (-)
0
Ödenen Tazminatlar (-)
16204180
Ayrılan Teknik Karşılıklar (-)
7237161
Cari Rizikolar Karşılığı (-)
1524002
Muallak Hasar Karşılığı (-)
0
Deprem Hasar Karşılığı (-)
1730591
Hayat Matematik Karşılığı (-)
5667734
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-)
44692
Hayat Kar Payı Karşılığı (-)
0
Diğer Teknik Karşılıklar (-)
10256738
Diğer Giderler (-)
36783132
TEKNİK KAR/ZARAR
0
GENEL GİDERLER (-)
1053944364
Personel Giderleri (-)
0
Genel Yönetim Giderleri (-)
0
Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)
0
Amortisman Giderleri (-)
0
Karşılıklar (-)
35742350
Diğer Giderler (-)
0
MALİ GELİRLER
0
Faiz Gelirleri
2140299
Kar Payı Gelirleri
0
Satış Karları
0
Kira Gelirleri
0
Kambiyo Karları
33602051
Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri
0
Diğer Gelirler
2581912
MALİ GİDERLER (-)
0
Faiz Giderleri (-)
0
Satış Zararları (-)
38324262
Kambiyo Zararları (-)
306000000
Karşılıklar (-)
306000000
Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri
0
Diğer Giderler (-)
0
DÖNEM KAR/ZARARI
0
Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-)
91155206
NET DÖNEM KARI/ZARARI
0
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
93.812
-0,35
13:53
Yön
90.242
-0,38
13:53
Yön
116.152
-0,40
13:53
Yön
5,8889
0,05
14:03
Yön
6,5552
0,58
14:03
Yön
7,5863
0,45
14:03
Yön
282,1
0,05
14:08
Yön
451
-0,06
14:03
Yön
902
-0,06
14:03
Yön
1868
0,21
14:03
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •