spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

T. HALK BANKASI

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
19533690
1.1 Kasa
0
1.2 Efektif Deposu
0
1.3 T.C. Merkez Bankası
0
1.4 Diğer
0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
128379
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
16964
2.1.1 Devlet Tahvili
0
2.1.2 Hazine Bonosu
0
2.1.3 Diğer
0
2.2 Hisse Senetleri
0
2.3 Diğer Menkul Değerler
3674
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
2226817
3.1 Bankalar
0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar
0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar
0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar
0
IV. PARA PİYASALARI
0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
10625135
5.1 Hisse Senetleri
10566742
5.2 Diğer Menkul Değerler
0
VI. KREDİLER
88921150
6.1 Kısa Vadeli
88374112
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
0
6.3 Takipteki Krediler
2425180
6.4 Özel Karşılıklar (-)
1878142
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
19174437
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
19174437
8.1.1 Devlet Tahvili
0
8.1.2 Hazine Bonosu
0
8.1.3 Diğer
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
0
IX. İŞTİRAKLER (Net)
92553
9.1 Mali İştirakler
86234
9.2 Mali Olmayan İştirakler
6319
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
2261624
10.1 Mali Ortaklıklar
2231020
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
30604
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR
0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR
0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.
0
15.1 Kredilerin
0
15.2 Menkul Değerlerin
0
15.3 Diğer
0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1063722
16.1 Defter Değeri
0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
45681
17.1 Şerefiye
0
17.2 Diğer
45681
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVIII. DİĞER AKTİFLER
1431191
AKTİF TOPLAMI
145523661
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
100159056
1.1 Bankalararası Mevduat
808284
1.2 Tasarruf Mevduatı
0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı
0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı
0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı
0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı
0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları
0
II. PARA PİYASALARI
5333813
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
5333813
III. ALINAN KREDİLER
13989077
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri
0
3.2 Alınan Diğer Krediler
0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4097010
4.1 Bonolar
882392
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
4.3 Tahviller
3214618
V. FONLAR
1470476
VI. MUHTELİF BORÇLAR
1646906
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
1847690
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
1166
10.1 Finansal Kiralama Borçları
1446
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
280
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
0
11.1 Mevduatın
0
11.2 Alınan Kredilerin
0
11.3 Repo İşlemlerinin
0
11.4 Diğer
0
XII. KARŞILIKLAR
1987314
12.1 Genel Karşılıklar
1164052
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
565156
12.3 Vergi Karşılığı
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
12.5 Diğer Karşılıklar
258106
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
XIV. AZINLIK HAKLARI
0
XV. ÖZKAYNAKLAR
14527415
15.1 Ödenmiş Sermaye
1250000
15.2 Sermaye Yedekleri
1892179
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
0
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
662959
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu
0
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
1220451
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla
0
15.3 Kâr Yedekleri
8104012
15.3.1 Yasal Yedekler
1048602
15.3.2 Statü Yedekleri
0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
6993085
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
62325
15.4 Kâr veya Zarar
3281224
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
2750843
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
530381
PASİF TOPLAMI
145523661
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
2733795
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
2017126
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
100
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
3313
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan
0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
711973
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
328
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
221901
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
489744
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
1283
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
1572017
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
1315074
2.1.1 Bankalar Mevduatına
0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına
0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
108456
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
66543
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na
0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
59537
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
22407
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
1161778
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
221801
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
307092
4.1.1 Nakdi Kredilerden
0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
42916
4.1.3 Diğer
264176
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
85291
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
17
4.2.3 Diğer
85274
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
99311
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
-79961
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
2096
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
45519
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
123847
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
1526776
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
193968
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
689237
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
643571
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
643571
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
113190
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI)
0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR)
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
0
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-)
0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
530381
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
99.028
0,25
18:10
Yön
95.433
0,23
18:10
Yön
122.925
0,24
18:10
Yön
5,8944
0,19
02:04
Yön
6,5051
0,15
02:04
Yön
7,4503
0,09
02:04
Yön
281,3
-0,11
02:04
Yön
450
-0,11
02:04
Yön
900
-0,11
02:04
Yön
1866
-0,13
13:03
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •