spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

ANADOLU SIGORTA

2014-1
NAKİT DEĞERLER
1163585284
Kasa
65519
Bankalar
0
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI
900080937
Menkul Değerler Cüzdanı
-1364441
Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-)
0
ALACAKLAR
700176844
Sigortalılar
506694617
Sigortalılar
92882847
Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-)
106396992
Reeskont Karşılığı (-)
0
Acenteler
0
Acenteler
0
Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-)
0
Acente Alacak Reeskontu (-)
-5797612
Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen.
811538451
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı
763652808
Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
-12793545
İkrazlar
56153276
Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H
0
Alacaklar Reeskont Karşılığı(-)
4525912
Diğer Alacaklar
0
İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR
0
İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar
0
İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-)
108118574
İŞTİRAKLER
-108118574
İştirakler
54243
İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-)
0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0
SABİT DEĞERLER
0
Menkuller
0
Menkuller
54243
Menkuller Birikmiş Amortismanı (-)
0
Gayrimenkuller
0
Gayrimenkuller
0
Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-)
0
Devam Eden Yatırımlar
4803460
DİĞER AKTİFLER (Net)
235771811
A K T İ F T O P L A M I
12810406
BORÇLAR
2928740499
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı
0
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları
0
Borç Reeskontu (-)
0
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
101639715
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
326900000
Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen.
0
Diğer Borçlar
101639715
Diğer Borçlar
326900000
KARŞILIKLAR
0
A-Teknik Karşılıklar
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
0
Muallak Hasar Karşılığı
0
Muallak Hasar Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
0
Deprem Hasar Karşılığı
33496518
Hayat Matematik Karşılığı
6982776
Hayat Matematik Karşılığı
0
Reasürörler Payı (-)
6550643
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
33026774
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
11530257
Reasürörler Payı (-)
1285983
Hayat Kar Payı Karşılığı
18473911
Hayat Kar Payı Karşılığı
4166354
Reasürörler Payı (-)
-48520180
Diğer Teknik Karşılıklar
0
B-Serbest Karşılıklar
64936639
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0
Vergi Karşılıkları
16250000
Diğer Karşılıklar
0
DİĞER PASİFLER
0
ÖZKAYNAKLAR
60575016
Ödenmiş Sermaye
-31290590
Nominal Sermaye
19402213
Ödenmemiş Sermaye (-)
183447
Kanuni Yedek Akçeler
17483565
Olağanüstü Hasar Karşılığı
217739884
Olağanüstü Hasar Karşılığı
443000169
İhtiyari Yedek Akçeler
3146480383
İhtiyari Yedek Akçeler
3371740668
Olağanüstü Yedek Akçeler
0
Yeniden Değerleme Fonu
0
Maliyet Artış Fonu
0
Özel Fonlar
0
Zarar (-)
0
Dönem Zararı (-)
0
Geçmiş Yıl Zararları (-)
0
KAR
0
Net Dönem Karı
0
P A S İ F T O P L A M I
323999198
TEKNİK GELİRLER
261429779
Alınan Primler
0
Alınan Komisyonlar
3105906
Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı
0
Devreden Teknik Karşılıklar (Net)
59463513
Cari Rizikolar Karşılığı
0
Muallak Hasarlar Karşılığı
68309
Hayat Matematik Karşılığı
0
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
0
Hayat Kar Payı Karşılığı
0
Diğer Teknik Karşılıklar
0
Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı
68309
Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı
0
Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı
52510460
Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı
1943249540
Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı
1188429035
Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı
10493973
Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı
0
Diğer Gelirler
744326532
TEKNİK GİDERLER (-)
0
Reasürörlere Verilen Primler (-)
0
Ödenen Komisyonlar (-)
0
Ödenen Tazminatlar (-)
22856975
Ayrılan Teknik Karşılıklar (-)
20915601
Cari Rizikolar Karşılığı (-)
1941374
Muallak Hasar Karşılığı (-)
0
Deprem Hasar Karşılığı (-)
0
Hayat Matematik Karşılığı (-)
0
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-)
0
Hayat Kar Payı Karşılığı (-)
0
Diğer Teknik Karşılıklar (-)
0
Diğer Giderler (-)
65274623
TEKNİK KAR/ZARAR
1593855
GENEL GİDERLER (-)
2409552960
Personel Giderleri (-)
0
Genel Yönetim Giderleri (-)
0
Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)
0
Amortisman Giderleri (-)
0
Karşılıklar (-)
55891160
Diğer Giderler (-)
0
MALİ GELİRLER
0
Faiz Gelirleri
0
Kar Payı Gelirleri
0
Satış Karları
0
Kira Gelirleri
0
Kambiyo Karları
55891160
Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri
0
Diğer Gelirler
12426935
MALİ GİDERLER (-)
0
Faiz Giderleri (-)
0
Satış Zararları (-)
68318095
Kambiyo Zararları (-)
500000000
Karşılıklar (-)
500000000
Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri
0
Diğer Giderler (-)
0
DÖNEM KAR/ZARARI
0
Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-)
8809304
NET DÖNEM KARI/ZARARI
0
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
99.028
0,25
18:10
Yön
95.433
0,23
18:10
Yön
122.925
0,24
18:10
Yön
5,8953
0,19
01:50
Yön
6,5056
0,15
01:51
Yön
7,4493
0,07
01:51
Yön
281,1
-0,18
01:51
Yön
450
-0,18
01:51
Yön
900
-0,18
01:51
Yön
1866
-0,13
13:03
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •