Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Bilanço

IS BANKASI (B)
2020-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 57519379
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 58595641
1.1 Kasa 0
1.2 Efektif Deposu 0
1.3 T.C. Merkez Bankası 0
1.4 Diğer 0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 0
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0
2.1.1 Devlet Tahvili 0
2.1.2 Hazine Bonosu 0
2.1.3 Diğer 0
2.2 Hisse Senetleri 0
2.3 Diğer Menkul Değerler 0
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 16084447
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 25598158
3.1 Bankalar 0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 0
IV. PARA PİYASALARI 0
IV. PARA PİYASALARI 477199
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 0
5.1 Hisse Senetleri 111227
5.1 Hisse Senetleri 413855
5.2 Diğer Menkul Değerler 111049
5.2 Diğer Menkul Değerler 2966325
VI. KREDİLER 317126018
VI. KREDİLER 358884130
6.1 Kısa Vadeli 0
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 0
6.3 Takipteki Krediler 0
6.4 Özel Karşılıklar (-) 0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 3164400
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 31556928
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 34585162
8.1.1 Devlet Tahvili 0
8.1.2 Hazine Bonosu 0
8.1.3 Diğer 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 1024862
8.2 Diğer Menkul Değerler 1265870
IX. İŞTİRAKLER (Net) 252019
IX. İŞTİRAKLER (Net) 257399
9.1 Mali İştirakler 0
9.2 Mali Olmayan İştirakler 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 10705362
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 20874895
10.1 Mali Ortaklıklar 0
10.1 Mali Ortaklıklar 10198910
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 10675985
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 10705362
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 0
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 5485
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES. 0
15.1 Kredilerin 0
15.2 Menkul Değerlerin 0
15.3 Diğer 0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 6566082
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 8040927
16.1 Defter Değeri 0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1026720
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1325607
17.1 Şerefiye 0
17.1 Şerefiye 35974
17.2 Diğer 1026720
17.2 Diğer 1289633
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVIII. DİĞER AKTİFLER 10047748
XVIII. DİĞER AKTİFLER 42642076
AKTİF TOPLAMI 511925520
AKTİF TOPLAMI 615951200
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 308027830
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 317487880
1.1 Bankalararası Mevduat 0
1.2 Tasarruf Mevduatı 0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0
II. PARA PİYASALARI 13151698
II. PARA PİYASALARI 14138845
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0
III. ALINAN KREDİLER 43920462
III. ALINAN KREDİLER 77009842
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 0
3.2 Alınan Diğer Krediler 0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 37009440
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 47903791
4.1 Bonolar 7195144
4.1 Bonolar 9129745
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 189003
4.3 Tahviller 29814296
4.3 Tahviller 38585043
V. FONLAR 0
V. FONLAR 148279
VI. MUHTELİF BORÇLAR 0
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 987639
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 1473370
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 0
11.1 Mevduatın 0
11.2 Alınan Kredilerin 0
11.3 Repo İşlemlerinin 0
11.4 Diğer 0
XII. KARŞILIKLAR 7983151
XII. KARŞILIKLAR 19389934
12.1 Genel Karşılıklar 0
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1300276
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1425209
12.3 Vergi Karşılığı 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 11092980
12.5 Diğer Karşılıklar 6682875
12.5 Diğer Karşılıklar 6871745
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 19859441
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 21899512
XIV. AZINLIK HAKLARI 0
XV. ÖZKAYNAKLAR 58531052
XV. ÖZKAYNAKLAR 64869488
15.1 Ödenmiş Sermaye 4500000
15.2 Sermaye Yedekleri 1039980
15.2 Sermaye Yedekleri 1122899
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 5856
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 39519
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 0
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 0
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1034124
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1083380
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla 0
15.3 Kâr Yedekleri 40079251
15.3 Kâr Yedekleri 43938156
15.3.1 Yasal Yedekler 4673489
15.3.1 Yasal Yedekler 5314571
15.3.2 Statü Yedekleri 0
15.3.2 Statü Yedekleri 172264
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 35405762
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 38451321
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 0
15.4 Kâr veya Zarar 2872160
15.4 Kâr veya Zarar 7406592
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1394498
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 5950471
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1456121
PASİF TOPLAMI 0
PASİF TOPLAMI 511925520
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1477662
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 10100899
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 7698902
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 6505917
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 615951200
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 11350349
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 8347063
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 55184
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 304
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 132340
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 2339627
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 23598
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 6882
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 2632732
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -4345269
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 0
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -2533345
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 0
2.1.1 Bankalar Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 92174
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -4789572
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -2518163
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -190591
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -403311
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara -200529
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara -656117
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -986411
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -171555
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 5755630
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1445655
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1204038
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1763536
4.1.1 Nakdi Kredilerden -172942
4.1.1 Nakdi Kredilerden 0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 248582
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 6560777
4.1.3 Diğer 1227324
4.1.3 Diğer 1514954
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -317881
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1846887
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -321
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 262985
4.2.3 Diğer -317560
4.2.3 Diğer 1583902
V. TEMETTÜ GELİRLERİ -619563
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 6856
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -1158
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -938405
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -618405
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -18272
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 915
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -614865
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 0
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -438871
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 803554
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 0
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 41532
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -436249
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1478710
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1086737
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 2954029
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 616751
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -3455008
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 1703488
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -247367
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 1717660
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 0
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 326918
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 2044578
18.1.1 Olağanüstü Gelirler -420272
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 0
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 1456121
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
Şu an buradasınız: FİNANS HABERLERİ | Finans Haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25 Ocak 2021 Pazartesi 01:20:11