spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

IS BANKASI (B)

2018-4
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
40135881
1.1 Kasa
0
1.2 Efektif Deposu
0
1.3 T.C. Merkez Bankası
0
1.4 Diğer
0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
0
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
0
2.1.1 Devlet Tahvili
0
2.1.2 Hazine Bonosu
0
2.1.3 Diğer
0
2.2 Hisse Senetleri
0
2.3 Diğer Menkul Değerler
0
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
0
3.1 Bankalar
8383140
3.1.1 Yurtiçi Bankalar
0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar
0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar
0
IV. PARA PİYASALARI
0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
0
5.1 Hisse Senetleri
0
5.2 Diğer Menkul Değerler
0
VI. KREDİLER
260195020
6.1 Kısa Vadeli
260316291
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
0
6.3 Takipteki Krediler
0
6.4 Özel Karşılıklar (-)
0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
0
8.1.1 Devlet Tahvili
0
8.1.2 Hazine Bonosu
0
8.1.3 Diğer
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
0
IX. İŞTİRAKLER (Net)
206775
9.1 Mali İştirakler
0
9.2 Mali Olmayan İştirakler
0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
17431945
10.1 Mali Ortaklıklar
8255742
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
9176203
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR
0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR
0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.
0
15.1 Kredilerin
0
15.2 Menkul Değerlerin
0
15.3 Diğer
0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5130314
16.1 Defter Değeri
0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
623294
17.1 Şerefiye
0
17.2 Diğer
623294
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVIII. DİĞER AKTİFLER
9341944
AKTİF TOPLAMI
416387604
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
245268846
1.1 Bankalararası Mevduat
0
1.2 Tasarruf Mevduatı
0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı
0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı
0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı
0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı
0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları
0
II. PARA PİYASALARI
9071893
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
0
III. ALINAN KREDİLER
44792568
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri
0
3.2 Alınan Diğer Krediler
0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
29445081
4.1 Bonolar
4386277
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
4.3 Tahviller
25058804
V. FONLAR
0
VI. MUHTELİF BORÇLAR
0
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
0
11.1 Mevduatın
0
11.2 Alınan Kredilerin
0
11.3 Repo İşlemlerinin
0
11.4 Diğer
0
XII. KARŞILIKLAR
6256462
12.1 Genel Karşılıklar
0
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
1003364
12.3 Vergi Karşılığı
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
12.5 Diğer Karşılıklar
5253098
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
11158801
XIV. AZINLIK HAKLARI
0
XV. ÖZKAYNAKLAR
49720624
15.1 Ödenmiş Sermaye
4500000
15.2 Sermaye Yedekleri
1047433
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
5532
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
0
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu
0
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
1041901
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla
0
15.3 Kâr Yedekleri
27238705
15.3.1 Yasal Yedekler
4034962
15.3.2 Statü Yedekleri
0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
23203743
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
0
15.4 Kâr veya Zarar
12762269
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
5993184
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
6769085
PASİF TOPLAMI
416387604
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
38840381
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
30681126
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
0
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
506694
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
137604
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan
0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
1118
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
7488713
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
0
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
25126
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
-21788130
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
-13498140
2.1.1 Bankalar Mevduatına
0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına
0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
-3580712
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
-1715612
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na
0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
-2955352
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
-38314
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
17052251
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
4405201
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
5385351
4.1.1 Nakdi Kredilerden
0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
864065
4.1.3 Diğer
4521286
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
-98015
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen
0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen
-294
4.2.3 Diğer
-979856
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
6425
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR
-4071660
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)
9363
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)
-895889
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR)
0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1912307
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
0
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4364202
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)
4921129
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)
2808736
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)
0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)
7729865
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)
-96078
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI)
0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR)
0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar
0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler
0
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-)
0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)
0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI
6769085
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.287
0,16
13:15
Yön
90.752
0,19
13:18
Yön
116.769
0,13
13:15
Yön
5,8923
0,11
13:30
Yön
6,5572
0,61
13:30
Yön
7,5869
0,46
13:30
Yön
281,6
-0,10
13:30
Yön
451
-0,12
13:30
Yön
901
-0,12
13:30
Yön
1869
0,24
13:34
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •