spancer16x16

Bilanço

> > >
spancer16x16

IS BANKASI (A)

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.
24165805
1.1 Kasa
0
1.2 Efektif Deposu
0
1.3 T.C. Merkez Bankası
0
1.4 Diğer
0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.
2885782
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
1199368
2.1.1 Devlet Tahvili
0
2.1.2 Hazine Bonosu
0
2.1.3 Diğer
0
2.2 Hisse Senetleri
48196
2.3 Diğer Menkul Değerler
486556
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.
5775181
3.1 Bankalar
0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar
0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar
0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar
0
IV. PARA PİYASALARI
151041
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
127666
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
23375
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)
35149358
5.1 Hisse Senetleri
32897124
5.2 Diğer Menkul Değerler
2185107
VI. KREDİLER
146758353
6.1 Kısa Vadeli
146187254
6.2 Orta ve Uzun Vadeli
0
6.3 Takipteki Krediler
2642616
6.4 Özel Karşılıklar (-)
2071517
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
777186
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)
7169309
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri
7132997
8.1.1 Devlet Tahvili
0
8.1.2 Hazine Bonosu
0
8.1.3 Diğer
0
8.2 Diğer Menkul Değerler
36312
IX. İŞTİRAKLER (Net)
771666
9.1 Mali İştirakler
0
9.2 Mali Olmayan İştirakler
671190
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
3084616
10.1 Mali Ortaklıklar
0
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
3084616
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)
0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)
2108292
12.1 Finansal Kiralama Alacakları
2423754
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )
318092
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR
0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR
0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.
0
15.1 Kredilerin
0
15.2 Menkul Değerlerin
0
15.3 Diğer
0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2231013
16.1 Defter Değeri
0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
335592
17.1 Şerefiye
35974
17.2 Diğer
299618
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )
0
XVIII. DİĞER AKTİFLER
11660449
AKTİF TOPLAMI
245233464
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))
126567442
1.1 Bankalararası Mevduat
2168103
1.2 Tasarruf Mevduatı
0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı
0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı
0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı
0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı
0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları
0
II. PARA PİYASALARI
18855761
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar
0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar
2344427
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
16511334
III. ALINAN KREDİLER
27596869
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri
0
3.2 Alınan Diğer Krediler
0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11169871
4.1 Bonolar
5105671
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
4.3 Tahviller
6064200
V. FONLAR
4722
VI. MUHTELİF BORÇLAR
13052105
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
5999042
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)
0
10.1 Finansal Kiralama Borçları
0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
0
11.1 Mevduatın
0
11.2 Alınan Kredilerin
0
11.3 Repo İşlemlerinin
0
11.4 Diğer
0
XII. KARŞILIKLAR
11280111
12.1 Genel Karşılıklar
2172253
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı
437309
12.3 Vergi Karşılığı
0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
4982143
12.5 Diğer Karşılıklar
3688406
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
3138020
XIV. AZINLIK HAKLARI
0
XV. ÖZKAYNAKLAR
25677635
15.1 Ödenmiş Sermaye
4500000
15.2 Sermaye Yedekleri
2018760
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
33940
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu
370061
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu
0
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı
0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri
1615938
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla
0
15.3 Kâr Yedekleri
15986736
15.3.1 Yasal Yedekler
2510133
15.3.2 Statü Yedekleri
64234
15.3.3 Olağanüstü Yedekler
13299237
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
113132
15.4 Kâr veya Zarar
105056
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları
-646652
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
0
PASİF TOPLAMI
0
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))
751708
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)
0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler
3067083
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden
245233464
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
4230700
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler
3093663
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden
0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler
0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan
0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan
0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan
0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)
42494
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)
0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden
0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
691
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)
1025587
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka
36221
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)
715547
2.1.1 Bankalar Mevduatına
273819
2.1.2 Tasarruf Mevduatına
28597
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına
2202142
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına
1341717
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına
0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına
0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına
0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na
0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara
0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara
443534
2.3.4 Diğer Kuruluşlara
171109
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)
0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)
0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal
0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
0
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
222538
4.1.1 Nakdi Kredilerden
23244
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden
2028558
4.1.3 Diğer
346875
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
580415
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.783
0,30
18:10
Yön
91.580
0,35
18:10
Yön
118.150
0,35
18:10
Yön
5,9429
0,28
19:00
Yön
6,6312
0,32
19:00
Yön
7,6828
0,52
19:00
Yön
246,0
1,08
19:00
Yön
394
1,08
19:00
Yön
787
1,08
19:00
Yön
1624
0,14
17:30
spancer16x16
spancer16x16
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
spancer16x16
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
  •  
  •