Haberler ›› Finans ›› Haberler
Bizi Takip Edin!
RSS

29-12-2020 06:57 - HALKBANK`IN ESNAF VE SANATKARLARA KULLANDIRDIGI KREDILERLE ILGILI 2021 YILINDA UYGULANACAK FAIZ INDIRIM ORANLAR IBE


`TURKIYE HALK BANKASI ANONIM SIRKETINCE ESNAF VE SANATKÂRLARA KREDI KULLANDIRILMASINA DAIR CUMHURBASKANI KARARI` BUGUNKU RESMI GAZETE`DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIRDI.

KARAR SOYLE:

AMAC, KAPSAM VE UYGULAMAYA ILISKIN ESASLAR
MADDE 1- (1) ESNAF VE SANATKÂRLARIN FINANSMAN IHTIYACLARININ UYGUN KOSULLARDA KARSILANMASI AMACIYLA, ONCEKI YILLARDA ALMAN KARARLAR KAPSAMINDA TURKIYE HALK BANKASI ANONIM SIRKETINCE (BANKA) ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDI VE KEFALET KOOPERATIFLERI (ESKKK) KEFALETIYLE VEYA DOGRUDAN ESNAF VE SANATKÂRLARA KULLANDIRILMIS OLUP BAKIYESI 2021 YILMA DEVREDEN KREDILER ILE 1/1/2021-31/12/2021 TARIHLERI ARASINDA (BU TARIHLER DÂHIL) BANKACILIK USUL VE ESASLARI CERCEVESINDE TURKIYE ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDI VE KEFALET KOOPERATIFLERI BIRLIKLERI MERKEZ BIRLIGINE (TESKOMB) BAGLI BOLGE BIRLIKLERINE ORTAK OLAN ESKKKTAR KEFALETIYLE VEYA ESKKK’LARIN KEFALETI OLMAKSIZIN BANKACA DOGRUDAN ESNAF VE SANATKÂRLARA KULLANDIRILACAK KREDILERE, 1/1/2021-31/12/2021 TARIHLERI ARASINDA (BU TARIHLER DÂHIL) GECERLI OLMAK UZERE, 3 UNCU MADDEDE BELIRLENEN FAIZ INDIRIM ORANI UYGULANIR.
(2) TESKOMB’A BAGLI BOLGE BIRLIKLERINE ORTAK OLMAYAN ESKKKTAR KEFALETIYLE ONCEKI YILLARDA YAYIMLANMIS BAKANLAR KURULU KARARLARI DOGRULTUSUNDA KULLANDIRILMIS OLUP BAKIYESI 2021 YILMA DEVREDEN KREDILER ICIN DE 3 UNCU MADDEDE BELIRLENEN FAIZ INDIRIM ORAM UYGULANIR.
(3) BANKANIN KUZEY KIBRIS TURK CUMHURIYETINDE FAALIYET GOSTEREN SUBELERINCE ESKKK KEFALETIYLE VEYA BANKACA DOGRUDAN ESNAF VE SANATKÂRLARA KULLANDIRILMIS OLUP BAKIYESI 2021 YILMA DEVREDEN KREDILER ILE 1/1/2021 -31/12/2021 TARIHLERI ARASINDA (BU TARIHLER DÂHIL) BANKACILIK USUL VE ESASLARI CERCEVESINDE KULLANDIRILACAK KREDILERE, 1/1/2021-31/12/2021 TARIHLERI ARASINDA (BU TARIHLER DÂHIL) GECERLI OLMAK UZERE, 3 UNCU MADDE UYARINCA BELIRLENEN FAIZ INDIRIM ORAM UYGULANIR.
GELIR KAYIPLARININ KARSILANMASI
MADDE 2- (1) BANKANIN, BU KARAR KAPSAMINDA ACILAN KREDILERDEN DOGACAK GELIR KAYIPLARI, KREDILERIN FAIZ TAHAKKUK TARIHLERINDE BANKANIN KOOPERATIF KREDILERINE OZGU KAYNAK MALIYETI DIKKATE ALINARAK BELIRLEDIGI CARI FAIZ ORANLAN ILE ESNAF VE SANATKÂRLARA UYGULANAN INDIRIMLI FAIZ ORANLARI ESAS ALINARAK HESAPLANIR. BANKANIN BU KARAR KAPSAMINDA ACILAN KREDILERDEN DOGACAK GELIR KAYIPLAN, ILGILI YIL BUTCELERINE BU AMACLA KONULAN ODENEKTEN HAZINE VE MALIYE BAKANLIGINCA (BAKANLIK) KARSILANIR. BANKA, BU KARANN UYGULANMASI SURECINDE, BELIRLENEN ODENEK TUTARININ ASILMAMASI ICIN GEREKLI TEDBIRLERI ALMAKLA YUKUMLUDUR.
(2) BANKA, BU KARAR ILE ONCEKI YILLARA AIT KARARLAR KAPSAMINDA KULLANDIRILAN KREDILERE ILISKIN BILGILERI VE VADE/TAKSIT VADESI SONUNA KADAR HESAPLANMIS TAHMINI GELIR KAYBI TUTARINI, PROJEKSIYON YAPILABILMESINI TEMINEN, AYLIK OLARAK BAKANLIGA ILETIR. ODEMELER, BANKANIN, BU KARAR VE DAHA ONCEKI YILLARA AIT KARARLAR KAPSAMINDA KULLANDIRILAN KREDILERE ILISKIN VADE/TAKSIT VADESI SONUNA KADAR HESAPLANAN VE HER AY KENDI KAYITLARINA GORE KESINLESMIS AYLIK GELIR KAYBI TUTARLARINI VE YILIN KALAN AYLARINA ILISKIN AYLIK PROJEKSIYONLARI BAKANLIKCA BILDIRILEN FORMATTA ILETMESINI MUTEAKIP BAKANLIKCA GERCEKLESTIRILIR.
FAIZ INDIRIM ORANI
MADDE 3- (1) BU KARAR KAPSAMINDA, 2021 YILINDA KULLANDIRILACAK KREDILER ILE ONCEKI YILLARDA KULLANDIRILAN KREDILERDEN BAKIYESI 2021 YILMA DEVREDEN KREDILERE, IKINCI, UCUNCU, DORDUNCU VE BESINCI FIKRALAR KAPSAMINDA KULLANDIRILAN KREDILER HARIC OLMAK UZERE, % 50 FAIZ INDIRIM ORANI UYGULANIR.
(2) 31/12/1960 TARIHLI VE 193 SAYILI GELIR VERGISI KANUNUNUN 9 UNCU MADDESINDE BELIRTILEN, GELENEKSEL, KULTUREL, SANATSAL DEGERI OLAN KAYBOLMAYA YUZ TUTAN MESLEK KOLLARINDA (EL DOKUMA ISLERI, BAKIR ISLEMECILIGI, CINI VE COMLEK YAPIMI, SEDEF KAKMA VE AHSAP OYMA ISLERI, KASIKCILIK, BASTONCULUK, SEMERCILIK, YAZMACILIK, YORGANCILIK, KECECILIK, LULE VE OLTU TASI ISCILIGI, CARIKCILIK, YEMENICILIK, OYACILIK VE BU ISLERE BENZERLIK GOSTERDIKLERI BAKANLIKCA KABUL EDILEN) FAALIYET GOSTEREN VE “ESNAF VERGI MUAFIYET BELGESI” SAHIBI ESNAF VE SANATKÂRLARA BU KARAR KAPSAMINDA 2021 YILINDA KULLANDIRILACAK KREDILER ILE ONCEKI YILLARDA BU KAPSAMDA KULLANDIRILAN KREDILERDEN BAKIYESI 2021 YILINA DEVREDEN KREDILER ICIN % 100 FAIZ INDIRIM ORANI UYGULANIR.
(3) 5/6/1986 TARIHLI VE 3308 SAYILI MESLEKÎ EGITIM KANUNU KAPSAMINDA, KREDI BASVURU TARIHI ITIBARIYLA EN AZ 1 YILLIK USTALIK BELGESINE SAHIP OLAN VE USTALIK BELGESIYLE ILGILI MESLEK KOLUNDA, SON 1 YIL ICINDE KENDI ADMA ISLETME KURDUGUNU BELGELEYEN GIRISIMCI ESNAF VE SANATKÂRLARA, BU KARAR KAPSAMINDA 2021 YILINDA KULLANDIRILACAK KREDILER ILE ONCEKI YILLARDA BU KAPSAMDA KULLANDIRILAN KREDILERDEN BAKIYESI 2021 YILMA DEVREDEN KREDILER ICIN % 100 FAIZ INDIRIM ORAM UYGULANIR. BU DESTEKTEN SON BIR YIL ICINDE TICARI FAALIYETINI VEYA VERGI MUKELLEFIYETINI SONLANDIRANLAR FAYDALANAMAZ.
(4) KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERI GELISTIRME VE DESTEKLEME IDARESI BASKANLIGI (KOSGEB) TARAFINDAN SAGLANAN HIBE VE FAIZSIZ KREDI DESTEGINDEN YARARLANANLAR HARIC OLMAK UZERE; KOSGEB UYGULAMALI GIRISIMCILIK EGITIMINI BITIREN, BASVURU TARIHINDE 30 YASINI TAMAMLAMAMIS OLAN GENC GIRISIMCI ESNAF VE SANATKÂRLARA KOSGEB TARAFINDAN ONAYLANAN PROJELERINI BANKAYA SUNMALARI DURUMUNDA 100.000 TL’YE KADAR % 100 FAIZ INDIRIM ORAM UYGULANARAK KREDI KULLANDIRILABILIR. ANCAK, BU IMKÂNDAN BAKIYESI 2021 YILMA DEVREDEN KREDI BORCU BULUNANLAR YARARLANAMAZ. BU KARAR KAPSAMINDA 2021 YILINDA KULLANDIRILACAK KREDILER ILE ONCEKI YILLARDA BU KAPSAMDA KULLANDIRILAN KREDILERDEN BAKIYESI 2021 YILMA DEVREDEN KREDILER ICIN % 100 FAIZ INDIRIM ORAM UYGULANIR.
(5) ESNAF VE SANATKÂRLARA MAKINE, EKIPMAN VE DEMIRBAS ALIMLAN, ISYERI MODERNIZASYONU VEYA HAMMADDE VE DONER SERMAYE IHTIYACLARININ KARSILANMASI AMACIYLA 30.000 TL’YE KADAR KULLANDIRILAN KREDILERDEN BAKIYESI 2021 YILINA DEVREDEN KREDILER ICIN %100 FAIZ INDIRIM ORAM UYGULANIR.
GELIR KAYIPLARININ TESPITI
MADDE 4- (1) BU KARAR KAPSAMINDA YAPILAN ODEME VE ODEMEYE ILISKIN ISLEMLER YILLIK BAZDA HAZINE KONTROLORLERI KURULUNCA INCELENIR. INCELEMELER SONUCUNDA DUZENLENEN RAPORLAR ILE YAPILAN TESPITLER BAKANLIK VE BANKA TARAFINDAN ESAS ALINIR.
(2) 2021 YILI ILE INCELEMESI HENUZ TAMAMLANMAMIS ONCEKI YILLARA AIT GELIR KAYBI UYGULAMALARINA ILISKIN OLARAK RAPORLA TESPIT EDILMIS LEHTE VEYA ALEYHTE TUTARLAR TARAFLARCA FAIZ HESABI YAPILMAKSIZIN NAKDEN ODENIR. RAPORLAR SONUCU BANKAYA FAZLA ODEME YAPILDIGININ TESPIT EDILMESI HALINDE FAZLA YAPILAN ODEME BANKA TARAFINDAN RAPORLA TESPIT EDILEN TUTARIN KENDISINE TEBLIGINI TAKIP EDEN 10 IS GUNU ICERISINDE BAKANLIGIN ILGILI HESABMA NAKDEN ODENIR. BANKAYA EKSIK ODEME YAPILDIGININ TESPITI HALINDE ISE EKSIK YAPILAN ODEME, ILGILI YIL BUTCESINDE GELIR KAYBI ICIN AYRILAN ODENEKTEN BAKANLIKCA NAKDEN KARSILANIR.
(3) UYGULAMAMN SONA ERMESINI MUTEAKIBEN, RAPORLARLA TESPIT EDILEN TUTARLAR UZERINDEN TARAFLAR YUKUMLULUKLERINI IKINCI FIKRADA BELIRTILEN USUL VE ESASLAR CERCEVESINDE YERINE GETIRIR.
DIGER HUKUMLER
MADDE 5- (1) ERTELENMIS, TAKSITLENDIRILMIS, TASFIYE OLUNACAK ALACAKLAR HESABMDA BORCU BULUNAN VEYA YENIDEN YAPILANDIRILMIS KREDI BORCU OLUP GERI ODEME SURECI DEVAM EDEN ESNAF VE SANATKÂRLARA, BORCLARININ TAMAMI BANKAYA ODENMEDEN BU KARAR KAPSAMINDA HICBIR SEKILDE KREDI ACILMAZ. ESNAF VE SANATKÂRLARIN MEVCUT KREDILERININ, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMUNUN BANKALARCA KREDILERIN VE DIGER ALACAKLARIN NITELIKLERININ BELIRLENMESI VE BUNLAR ÎCIN AYRILACAK KARSILIKLARA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELIGI CERCEVESINDE TASFIYE OLUNACAK ALACAKLAR HESABINA ALINMALARI HALINDE BU KREDILER GELIR KAYBI UYGULAMASI KAPSAMINDAN CIKARILIR. VADE TARIHINDEN ITIBAREN BU KREDILER, BANKANIN USUL VE ESASLARI UYARINCA TAHSIL VE TASFIYE EDILIR.
(2) BU KARAR KAPSAMINDA ACILAN KREDILERE, VADESINDE/TAKSIT VADESINDE ODENMEMESI HALINDE, VADE TARIHI/TAKSIT VADESI TARIHINDEN ITIBAREN GECIKEN TUTARLAR ICIN GELIR KAYBI HESAPLANMAZ.
(3) BU KARAR KAPSAMINDA KREDI KULLANDIRILACAK ESNAF VE SANATKÂRLARA, GERIYE DONUK BIR YILLIK SURE DIKKATE ALINARAK BIR YILLIK SURE ICINDE EN FAZLA IKI DEFA FAIZ INDIRIMLI KREDI KULLANDIRILABILIR VE TOPLAMDA GERI ODEMESI DEVAM EDEN FAIZ INDIRIMLI KREDI HESAP SAYISI IKIYI GECEMEZ. BU KARARIN YURURLUGE GIRDIGI TARIH ITIBARIYLA DEVAM EDEN IKIDEN FAZLA FAIZ INDIRIMLI KREDISI BULUNAN ESNAF VE SANATKÂRLARIN BU KREDILERI KARAR KAPSAMINDA IZLENMEYE DEVAM OLUNUR, DURUMLARI BU MADDEYE UYGUN HALE GELENE KADAR YENI KREDI KULLANDIRILMAZ.
(4) BASVURU TARIHI ITIBARIYLA SON 5 YIL ICINDE, DIGER KAMU KURUM VE KURULUSLARININ FAIZ VE/VEYA HIBE DESTEGI NITELIGINDEKI DESTEKLERINDEN FAYDALANAN ESNAF VE SANATKÂRLARA BU KARAR KAPSAMINDA AYNI ISLETME ICIN AYNI KONUDA FAIZ INDIRIMLI KREDI KULLANDIRILMAZ. KREDI KULLANACAK ESNAF VE SANATKÂRLARDAN, SON 5 YIL ICINDE DIGER KAMU KURUM VE KURULUSLARINCA SAGLANAN AYNI KONUDA FAIZ VE/VEYA HIBE DESTEGI NITELIGINDEKI DESTEKLERDEN YARARLANMADIKLARINA, BU DESTEKLERDEN YARARLANDIKLARININ TESPITI HALINDE BU KARAR KAPSAMINDAKI FAIZ DESTEGININ IPTAL EDILECEGINI KABUL ETTIKLERINE DAIR TAAHHUTNAME ALINIR.
2016 YILINDA UYGULAMAYA KONAN KOSGEB SIFIR FAIZLI ISLETME KREDISI FAIZ DESTEGI PROTOKOLU ILE 2017 YILI KOSGEB SIFIR FAIZLI ISLETME KREDISI FAIZ DESTEGI PROTOKOLU KAPSAMINDA KOSGEB DESTEKLI KREDILERDEN YARARLANAN ESNAF VE SANATKÂRLAR ILE DEPREM, HEYELAN, SEL AFETLERINE VE/VEYA TEROR OLAYLARINA MARUZ KALMALARI NEDENIYLE “KOSGEB ACIL DESTEK KREDISI PROGRAMI” KAPSAMINDA KOSGEB DESTEKLI KREDILERDEN YARARLANAN ESNAF VE SANATKÂRLAR BU FIKRA HUKMUNDEN ISTISNADIR.
22/12/2020 TARIHLI VE 3323 SAYILI CUMHURBASKANI KARARI ILE YURURLUGE KONULAN ESNAF VE SANATKÂRLAR ILE GERCEK KISI TACIRLERE KORONAVIRUS SALGIM NEDENIYLE VERILECEK DESTEKLER HAKKINDA KARAR KAPSAMINDAKI DESTEKLERDEN FAYDALANAN ESNAF VE SANATKÂRLAR BU FIKRA HUKMUNDEN ISTISNADIR.
(5) BU KARAR KAPSAMINDA KULLANDIRILACAK KREDIYI TALEP EDEN ESNAF VE/VEYA SANATKÂRDAN, FAAL BIR SEKILDE ESNAFLIK FAALIYETI YAPMAKTA OLDUGUNU, ESNAFLIK FAALIYETI ILE AYNI MESLEK DALINDA, TACIR OLMASINI GEREKTIRECEK BASKA BIR ISLE ISTIGAL ETMEDIGINI VE TICARET ODASMA KAYITLI BIR TICARI ISLETMENIN ORTAGI VE/VEYA SAHIBI OLMADIGIM BEYAN EDEN BIR TAAHHUTNAME ALINIR.
(6) KREDININ TAHSISI ASAMASINDA ESNAF VE SANATKÂRLARDAN BU KARAR KAPSAMINDA TAHSIS EDILEN KREDININ; FAALIYET ALANI DISMDA KIYMETLI MADEN VE DOVIZ ALIMINDA, DIGER YUKSEK RISKLI FINANSAL ARACLARDA, HARCAMA YAPILINCAYA KADAR BANKADA TUTULANLAR HARIC VADELI MEVDUATTA, PORTFOY YONETIM SIRKETLERINDE VE ARACI KURAMLARDA YA DA BUNLAR DISINDA HERHANGI BIR KREDI VERENDE VE HERHANGI BIR YATIRIM ARACINDA KULLANILMAYACAGINA DAIR TAAHHUTNAME ALINIR. KREDININ AMACI DISINDA VEYA GERCEGE AYKIRI BEYANLARLA KULLANILDIGININ TESPIT EDILMESI HALINDE KREDI, GELIR KAYBI UYGULAMASINDAN CIKARILIR.
(7) BU KARARDA BELIRTILEN ESASLAR DISMDA, SOZ KONUSU KREDI KULLANDIRANLARINDA BANKANIN USUL VE ESASLARI UYGULANIR.
(8) BAKANLIK GEREKTIGINDE BU KARARIN UYGULANMASINA ILISKIN USUL VE ESASLARI BELIRLEMEYE YETKILIDIR.
YURURLUK
MADDE 6- (1) BU KARAR 1/1/2021 TARIHINDE YURURLUGE GIRER.
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar 7,4465 -0,25 17:24
Euro 9,0116 -0,49 17:25
İngiliz Sterlini 10,1728 -0,02 17:25
BIST 100 1.563 -0,13 17:03
BIST 50 1.385 -0,23 17:03
BIST 30 1.682 -0,49 17:03
Gram Altın 445,2 0,79 17:25
Çeyrek Altın 712 0,79 17:25
Yarım Altın 1425 0,79 17:25
Cumhuriyet A. 2941 0,57 17:08
Altın Çevirici
Türü
TL Miktarı
Altın Türü
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır. Tüm Değerler
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
Şu an buradasınız: FİNANS HABERLERİ | Finans Haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:25:13